Výrobní listy

Výrobní listy praktických cvičení (Bílá kniha FAMU)

Bakalářská studium

Magisterské studium

Součástí výrobního listu musí být synopse a rozpočet díla.
Vzorový rozpočet cvičení CAS FAMU