Pro zájemce o studium

FAMU každoročně pořádá dny otevřených dveří, během nichž lze konzultovat portfolia prací a získat další informace o studijním programu.

V průběhu následujících dnů otevřených dveří budou vypsány dostupné termíny konzultací s pedagogy a pedagožkami.

Informace o průběhu studia najdete v sekci Studium a Akreditované programy.

Informace o přijímacích zkouškách najdete v sekcích pro bakalářské a magisterské studium.