Pro zájemce o studium

FAMU každoročně pořádá dny otevřených dveří, během nichž lze konzultovat portfolia prací a získat další informace o studijním programu. Individuální konzultace jsou možné i v průběhu roku osobně nebo prostřednictvím on-line hovoru. V případě zájmu kontaktujte pedagoga, nebo pedagožku dle vaše výběru, nebo vedoucího katedry.

Informace o průběhu studia najdete v sekci Studium a Akreditované programy.

Informace o přijímacích zkouškách najdete v sekcích pro bakalářské a magisterské studium.