Studenti a studentky

Prokop Jelínek (2017–)
Tomáš Rampula (2017–)
Gabriela Palijová (2018–)
Ester Grohová (2019–)
Marina Hendrychová (2019–)
Alona Kolesniková (2019–)
Adrián Kriška (2019–)
Anna-Marie Šulc (2019–)
Aleš Zůbek (2019–)
Eliška Lubojatzká (2020–)
Karolina Hnětkovská (2020–)
Jáchym Ozuna (2020–)
Klára Kacířová (2020–)
Lucie Myslíková (2020–)
Martin Dušek (2020–)
Žil Julie Vostálová (2021–)
Matěj Martinec (2021–)
Anastasia Rybalchenko (2021–)
Sofia Sováková (2021–)
Tara Šelířová (2021–)
David Šourek (2021–)

Aktuální stáže

Petra Hyblerová
Bartoloměj Šolc

Absolventská portfolia (PDF)

Martin Janoušek (2021)
Prokop Jelínek (2021)
Gabriela Palijová (2021)
Tomáš Rampula (2021)
Lucie Ščurková (2021)
František Fekete (2020)
Vendula Guhová (2020)
Petr Pololánik (2020)
Veronika Švecová (2020)