Klauzury, státnice, závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2023
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je 1 měsíc před zkouškou.

Informace pro bakalářské a diplomové práce najdete na webu FAMU v sekci Vysokoškolské kvalifikační práce. Na stránkách knihovny FAMU najdete užitečné odkazy na databáze a další nástroje.

Minimální rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Minimální rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Odkazy:

 

Harmonogram

1. 5. 2023, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku e-mailem na adresu petra.hofmanova@famu.cz. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v projekci i v galeriích.
Ke stažení: přihláška na zkoušku.

Klauzury (1., 2., 4. roč.)

29. 5. 2023
Klauzurní zkouška v GAMU

12. 6. 2023 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií ke klauzurám pro Projekci FAMU.

20. 6. 2023
Klauzurní zkouška v Projekci FAMU

Státní závěrečné zkoušky (3. a 5. roč.) – jarní termín

25. 5. 2023
Termín odevzdání písemné teoretické bakalářské, diplomové práce a uzávěrka přihlášek k SZZ 29. 6. 2023

20. 6. 2023 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií k SZZ pro Projekci FAMU.

27. 6. 2023
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v GAMU

28. 6. 2023
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v Projekci FAMU

29. 6. 2023
Státní závěrečná zkouška (jarní termín)

Práce pro archiv CAS

5. 7. 2023
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS. Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Neodevzdání absolventských prací do archivu CAS k tomuto datu povede k nezapsání známky ze zkoušky.

Státní závěrečné zkoušky – podzimní termín

11. 8. 2023
Odevzdání bakalářské písemné práce a uzávěrka přihlášek k Bc SZZ

18. 8. 2023
Odevzdání magisterské písemné práce a uzávěrka přihlášek k Mg SZZ

11. 9. 2023
Státní závěrečná zkouška bakalářská (podzimní termín)

Download: Otázky k bakalářským zkouškám

12. 9. 2023
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2023/24.

18. 9. 2023
Státní závěrečná zkouška magisterská (podzimní termín)

Download: Otázky k magisterským zkouškám