Klauzury a závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2022
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je 1 měsíc před zkouškou.

Instrukce pro bakalářské a diplomové práce na webu AMU, dále viz Studijní a zkušební řád AMU.

Minimální rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Minimální rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Šablona práce ve formátu DOCX pro FAMU.

19. 5. 2022
Odevzdání bakalářské, diplomové písemné práce pro termín zkoušky 20. 6. 2022.

1. 6. 2022, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku, nebo obhajoby absolventského díla, osobně, vytištěné, do kanceláře CAS. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také písemně vytištěná explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v Projekci i v galeriích. (V prvním ročníku prosíme o vyplnění formulářů zvlášť ke každé předkládané práci v souboru.) Místo konání vaší klauzury/státnice prosím vyplňte také do přehledové tabulky.
Download: přihláška na zkoušku.

9. 6. 2022 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií pro Projekci FAMU.

16. 6. 2022
Klauzurní zkouška v GAMU

17. 6. 2022
Klauzurní zkouška v Projekci FAMU

20. 6. 2022
Státní závěrečná zkouška (jarní termín)

15. 8. 2022
Odevzdání bakalářské písemné práce.

22. 8. 2022
Odevzdání magisterské písemné práce.

1. 9. 2022 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií pro Projekci FAMU.

8. 9. 2022
Obhajoby závěrečných prací a prezentace portfolií v GAMU.

9. 9. 2022
Obhajoby závěrečných prací a prezentace portfolií v Projekci FAMU.
Projekce a prezentace povinných cvičení – filmy a zvukové kompozice.

12. 9. 2022 12:00
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS. Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Neodevzdání absolventských prací do archivu CAS k tomuto datu povede k nezapsání známky ze zkoušky.

13. – 14. 9. 2022
Bakalářské státní zkoušky.
Download: Otázky k bakalářským zkouškám

15. 9. 2022
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2022/23.

21. 9. 2022
Magisterské státní zkoušky.
Download: Otázky k magisterským zkouškám