Klauzury a závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2023
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je 1 měsíc před zkouškou.

Instrukce pro bakalářské a diplomové práce na webu AMU, dále viz Studijní a zkušební řád AMU.

Minimální rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Minimální rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Šablona práce ve formátu DOCX pro FAMU.

1. 5. 2023, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku e-mailem na adresu petra.hofmanova@famu.cz. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v projekci i v galeriích.
Ke stažení: přihláška na zkoušku.

Klauzury 1., 2., 4. roč.

29. 5. 2023
Klauzurní zkouška v GAMU

12. 6. 2023 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií ke klauzurám pro Projekci FAMU.

20. 6. 2023
Klauzurní zkouška v Projekci FAMU

Státní závěrečné zkoušky – jarní termín

25. 5. 2023
Termín odevzdání písemné teoretické bakalářské, diplomové práce a uzávěrka přihlášek k SZZ 29. 6. 2023

20. 6. 2023 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií k SZZ pro Projekci FAMU.

27. 6. 2023
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v GAMU

28. 6. 2023
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v Projekci FAMU

29. 6. 2023
Státní závěrečná zkouška (jarní termín)

Státní závěrečné zkoušky – podzimní termín

11. 8. 2023
Odevzdání bakalářské písemné práce a uzávěrka přihlášek k Bc SZZ

18. 8. 2023
Odevzdání magisterské písemné práce a uzávěrka přihlášek k Mg SZZ

11. 9. 2023
Státní závěrečná zkouška bakalářská (podzimní termín)

Download: Otázky k bakalářským zkouškám

12. 9. 2023
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2023/24.

18. 9. 2023
Státní závěrečná zkouška magisterská (podzimní termín)

Download: Otázky k magisterským zkouškám

 

8. 9. 2023
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS. Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Neodevzdání absolventských prací do archivu CAS k tomuto datu povede k nezapsání známky ze zkoušky.