Klauzury, státnice, závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2024
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je jeden měsíc před termínem zkoušky.

Informace pro bakalářské a diplomové práce najdete na webu FAMU v sekci Vysokoškolské kvalifikační práce. Na stránkách knihovny FAMU najdete užitečné odkazy na databáze a další nástroje.

Minimální rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Minimální rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Odkazy:

Harmonogram

29. 5. 2024, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku nebo obhajobu závěrečné praktické práce.

Ke stažení: Přihláška díla ke klauzurní a diplomové zkoušce (docx)

Informace uvedené v přihlášce jsou závazné a konečné – na základě uvedeného bude dílo archivováno, odesláno na festivaly, uvedeno ve veřejných zdrojích, prezentováno, a pod. Vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem na adresu petra.hofmanova@famu.cz. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur a obhajob v Projekci i v galeriích.

Klauzury (1., 2., a 4. roč.)

10. 6. 2024 do 9:00 hod.
Termín odevzdání médií ke klauzurám pro Projekci FAMU.

18. 6. 2024
Klauzurní zkouška v GAMU

19. 6. 2024
Klauzurní zkouška v Projekci FAMU

Státní závěrečné zkoušky (3. a 5. roč.) – jarní termín

1. 3. 2024
Závazné zapsání tématu teoretické bakalářské i magisterské práce ve studijním systému včetně uvedení vedoucího práce a oponenta.

27. 5. 2024
Termín odevzdání písemné teoretické bakalářské i magisterské práce a uzávěrka přihlášek k SZZ Bc a SZZ Mg.

10. 6. 2024 do 9:00 hod.
Termín odevzdání médií k obhajobám pro Projekci FAMU.

19. 6. 2024
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v Projekci FAMU

26. 6. 2024
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v GAMU.

27. 6. 2024
Státní závěrečná zkouška Bc a Mg (jarní termín).

Státní závěrečné zkoušky (3. a 5. roč.) – podzimní termín

10. 6. 2024 do 9:00 hod.
Termín odevzdání médií k SZZ pro Projekci FAMU.

19. 6. 2024
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v Projekci FAMU.

26. 6. 2024
Obhajoby praktické závěrečné práce a prezentace portfolií v GAMU.

8. 8. 2024
Termín odevzdání písemné teoretické práce — bakalářské i magisterské a uzávěrka přihlášek k SZZ Bc a SSZ Mg v KOS

9. – 10. 9. 2024
Státní závěrečná zkouška bakalářská (podzimní termín).

9. – 10. 9. 2024
Státní závěrečná zkouška magisterská (podzimní termín).

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

11. 9. 2024
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2024/25 – 2. kolo.

Práce pro archiv CAS

5. 7. 2024
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS. Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně tajemnici katedry, paní Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Neodevzdání absolventských prací do archivu CAS k tomuto datu povede k nezapsání známky ze zkoušky.