Klauzury a závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2022
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je 1 měsíc před zkouškou.

Instrukce pro bakalářské a diplomové práce na webu AMU, dále viz Studijní a zkušební řád AMU.

Minimální rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Minimální rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh.

Šablona práce ve formátu DOCX pro FAMU.

19. 5. 2022
Odevzdání bakalářské, diplomové písemné práce pro termín zkoušky 20. 6. 2022.

1. 6. 2022, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku e-mailem na adresu petra.hofmanova@famu.cz. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v projekci i v galeriích.
Ke stažení: přihláška na zkoušku.

9. 6. 2022 do 9,00 hod.
Termín odevzdání médií pro Projekci FAMU.

16. 6. 2022
Klauzurní zkouška v GAMU

17. 6. 2022
Klauzurní zkouška v Projekci FAMU

20. 6. 2022
Státní závěrečná zkouška (jarní termín)

15. 8. 2022
Odevzdání bakalářské písemné práce.

22. 8. 2022
Odevzdání magisterské písemné práce.

1. 9. 2022 do 9:00 hod.
Termín odevzdání médií pro Projekci FAMU.

1. 9. 2022
Odevzdání vyplněné přihlášky na zkoušku e-mailem na adresu petra.hofmanova@famu.cz. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v projekci i v galeriích.
Ke stažení: přihláška na zkoušku.

7. 9. 2022
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS (konec zkouškového období). Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Neodevzdání absolventských prací do archivu CAS k tomuto datu povede k nezapsání známky ze zkoušky.

8. 9. 2022
Obhajoby závěrečných prací a prezentace portfolií v GAMU.

9. 9. 2022
Obhajoby závěrečných prací a prezentace portfolií v Projekci FAMU.
Projekce a prezentace povinných cvičení – filmy a zvukové kompozice.

13. – 14. 9. 2022
Bakalářské státní zkoušky.
Download: Otázky k bakalářským zkouškám

15. 9. 2022
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2022/23.

21. 9. 2022
Magisterské státní zkoušky.
Download: Otázky k magisterským zkouškám