Klauzury a závěrečné zkoušky

Klauzury a závěrečné zkoušky 2020
Průvodce, pokyny a formuláře

Termín pro odevzdání bakalářských a magisterských písemných prací je 1 měsíc před zkouškou.

Instrukce pro bakalářské a diplomové práce na webu AMU, dále viz Studijní a zkušební řád AMU.

Rozsah bakalářské práce je 20 normostran bez seznamu literatury a případných příloh. Rozsah magisterské práce je 40 normostran bez seznamu literatury a případných příloh. Šablona práce ve formátu DOC pro FAMU.

24. 8. 2020
Odevzdání bakalářské písemné práce.

26. 8. 2020, 12:00
Odevzdání vyplněné přihlášky na klauzurní zkoušku, nebo obhajoby absolventského díla, osobně, vytištěné, do kanceláře CAS. Pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia se přikládá ke zkoušce také písemně vytištěná explikace o rozsahu 1800 zn. a portfolio prací v PDF. V prvním ročníku prosíme o odevzdání formulářů zvlášť ke každé předkládané práci, tj. 2x. Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven program klauzur v projekci i v galeriích.
Download: prihlaska-cas-2020.docx.

28. 8. 2020
Do projekce FAMU odevzdejte média nejpozději 28. 8. 2020 do 9:00.

2. 9. 2020
Klauzury v GAMPA.

2. 9. 2020
Odevzdání magisterské písemné práce.

3. 9. 2020
Obhajoby závěrečných prací a prezetnace portfolií v GAMU.

4. 9. 2020
Obhajoby závěrečných prací a prezentace portfolií v projekci FAMU.
Projekce a prezentace povinných cvičení – filmy a zvukové kompozice.

7. 9. 2020, 12:00
Termín pro odevzdání prací do archivu CAS. Odevzdání prací, nebo jejich dokumentace, je podmínkou k zapsání známky. Prostudujte si pokyny k odevzdání prací do archivu a odevzdání prací potvrďte osobně Petře Hofmanové, která jej zapíše ve formuláři přihlášky. Vzhledem k tomu, že jde zároveň o termín uzavření semestru v KOSu, nejde jej již dále prodloužit. Neodevzdání prací do archivu k tomuto datu bude mít závažné konsekvence.

8. – 9. 9. 2020
Bakalářské státní zkoušky.
Download: Otázky k bakalářským zkouškám

10. – 16. 9. 2020
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2020/21

24. 9. 2020
Magisterské státní zkoušky
Download: Otázky k magisterským zkouškám