Stáže a praxe

Během studia je možné absolvovat praktickou pracovní stáž v organizaci kulturního změření – např. v galerii, produkční či mediální společnosti, divadle, kině, na festivalu, sympoziu apod. Stáž je atestována v rámci předmětu Praxe v AV instituci (373PRAX) v bakalářském i magisterském studiu.

Minimální rozsah stáže je 25 hodin za semestr, atestaci zapisuje vedoucí katedry na základě vyplněné závěrečné zprávy. V případě dlouhodobé zahraniční stáže (2-12 měsíců) pak atestaci uděluje děkanát FAMU se ziskem až 10 kreditů. Dohodu o stáži je nutné uzavřít před zapsáním předmětu do studijního plánu.

Zahraniční stáže a rezidence

Praktickou stáž, nebo rezidenci v zahraničí můžete absolvovat v rámci programu mobility Erasmus+. Stáž je možné uskutečnit v zemích EU i mimo EU, avšak pouze v organizacích, jejichž zřizovatelem není stát EU. Pro stáž si samostatně vyhledejte kulturní organizaci, kde chcete stáž absolvovat a získejte od ní písemný souhlas s uskutečněním stáže. Přihlášku je nutné odevzdat do konce ledna daného kalendářního roku.

Pro další informace a přihlášku kontaktujte koordinátora programu Erasmus+ na FAMU.

Stáže a rezidence v ČR

Praktickou stáž v České republice můžete absolvovat například u následujících organizací, nebo si můžete samostatně domluvit krátkodobou stáž v minimálním rozsahu 25 hodin v organizaci dle vašeho výběru. Aktuální stáže najdete mimo jiné na portálu Culturenet.