Blok technických cvičení

Blok technických cvičení sestává ze skupiny modulů zaměřených na konkrétní dovednosti a kompetnence při výrobě audiovizuálního díla. Zaměřuje se na práci s kamerou, záznam a zpracování zvuku, práci s 2D a 3D grafikou, média na internetu a další pokročilé znalosti. Nabídka modulů postupně mění na základě aktuálního vývoje technologií používaných v audiovizi. Výuka technických modulů se koná v úterý 14:30–17:30.

Studenti a studentky 1. ročníku mají moduly povinně předepsané, jejich absolvování je nutné pro přístup ke školní technice. Posluchači a posluchačky ostatních ročníků si mohou moduly během studia zvolit, minimálně je však nutné povinně absolvovat 2 moduly každý semestr.

Některé moduly mají určené prerekvizity (označeno červeně v anotacích). Máte-li zájem o zapsání modulu bez splněné prerekvizity, je to možné s předchozím souhlasem vyučujícího pedagoga.