Pedagogové

doc. Mgr. David Kořínek – vedoucí­ Centra audiovizuálních studií – Je absolventem filmové vědy a estetiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako dramaturg v České televizi, na Mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, jehož byl do roku 2018 vedoucím. David Kořínek spolupracuje s nejrůznějšími produkcemi jako režisér. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která pravidelně vystavuje v evropských galeriích a institucích. Tvorba skupiny zahrnuje práci s nejrůznějšími médii, od galerijních instalací, přes práce ve veřejném prostoru po videa a celovečerní dokument. Skupina je nositelem řady ocenění. David Kořínek se zabývá teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v uměleckých časopisec a sbornících. Věnuje se také kurátorské činnosti.


Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.garant studijního programu Centra audiovizuálních studií – Absolvoval FFUK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ až do roku 1987. Studoval externě na VGIK (kandidatura věd o umění), stáž na DAMS, Bologna (A. Costa, U. Eco). Roku 1987 mohl přejít jako pedagog na FFUK, kde po listopadu l989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech l993 – 1999 byl děkanem FAMU, kde dodnes přednáší. Přednášel také na NYU v Praze a na Metropolitní univerzitě Praha. Publikoval od r. 1969 v Hostu do domu, v Tvorbě, Filmu a době, Scéně aj. Je spoluautorem knih Co je divadlo (SPN 1983) a Malý labyrint filmu (Albatros 1988), autorem monografie Evald Schorm: Odvahu pro všední den (Primus 1994). Napsal stručný přehled Národní kinematografie Sovětského svazu (NFA 1989) a teoretickou úvahu o systémech jazyka a filmového vyjadřování Jazyk, kinematografie, komunikace (NFA 1995). Byl také editorem sborníku filmologických prací Tartuská škola (NFA 1996). Je členem FITES (od 1990), ČFTA (hlasování nominace na Oscary a Český lev), redakční rady Film a doba (od 2017), Sdružení českých filmových kritiků (hlasování Cen české filmové kritiky), České společnosti pro filmová studia (od 2008), pracovní skupiny Umenie Akreditační komise SR a Vědecké a umělecké rady FTF VŠMU, Bratislava.


Eric Rosenzveig – Eric Rosenzveig was born in Montreal, Canada. He is an artist, curator & music producer of music, and an educator whose focus has been on the relation between sound and image. His past art projects include a series of consumer electronics devices as artworks (FUNTV and others); PlayListNetWork, an online system for collaborative media making and public display that also included an artwork of the same name (2001-2004); the Appearance Machine, an artificial life system that streamed continual animated media from garbage collected in his neighborhood (1998-2002, and winner of Vida 3.0 prizes for artificial life artworks and The Telefilm Canada Prize at Images Festival Toronto for best film and video in Festival, exhibited at The Kitchen and The New Museum, NYC and other venues internationally). His productions have included Pharoah Sanders & Mahmoud Guinia, The Trance of Seven Colors, (recorded in Morocco, winner Downbeat magazine Beyond Category album of the year). In 2001-2002 he was artistic and managing director of the sound art gallery Engine 27 in New York. He´s lived in Prague since 2007.


Mgr. Dita Malečková, Ph. D. – vystudovala filozofii a informační vědu na Univerzitě Karlově. Působí na Studiích nových médií FF UK, kde přednáší o současné filozofii, vizuální kultuře a umění v kontextu nových médií. Zabývá se filozofickými aspekty médií, průniky umění a technologie, jakož i současnou vizuální kulturou v kontextu nových médií a technologií.


Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své praxi osciluje mezi akademickou činností, uměním a dizajnem, a zpracovává témata politické ekologie, filosofie technologií a vizuálních kultur. Likavčan studoval filosofii a humanitní environmentalistiku na Masarykově univerzitě a sociologii na Boğaziçi University. Výzkumně působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University a BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Je také absolventem postgraduálního programu The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design, kde v současnosti působí jako tutor pro teorii.


MgA. Martin Blažíček, Ph. D. – Narozen 1976, zabývá se filmem, videem, živým obrazem a interaktivními objekty. Od roku 2000 pracuje s živě vytvářeným obrazem pomocí filmu, videoprojekce, nebo programováním v reálném čase. Vystupoval sólo, se skupinami Ultra (2000-02) Mikroloops (2007-11), Kolektiv (2013-16) nebo ve spolupráci se Stevenem Ballem, Andrasem Blazskem, Zenialem, Arszynem, Kateřinou Zochovou, Vojtou Procházkou, Michalem Zbořilem a řadou dalších. Spolupracuje s divadlem Depog. Byl dramaturgem NoLab v Roxy/Nod (2007-09) a série ScreenLab v galerii Školská 28 Praha (2010-12). Jeho výzkumné a kurátorské projekty se zaměřují zejména na undergroundový a experimentání film a videoart, příležitostě píše texty o současné hudbě a nových médiích. Publikuje texty v časopisech Cinepur, A2, Film a doba a d. Více na www.blazicek.net.


MgA. Michal Kindernay Intermediální umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a v rámci nového magisterského programu na Prague College.


Mgr. Miloš Vojtěchovský – Nar. 1955, studoval na FF UK v Praze obor estetika a dějiny umění (1974-80). Zabývá se dějinami umění ve vztahu k technologiím, zvukovým uměním, sociálním kontextem kultury a technologie, dějinami kybernetiky, lokativními médii a komunitními kolaborativními projekty. v letech 1985 až 1996 žil v Amsterodamu, kde pracoval jako tiskař, stavební dělník a galerista. Byl iniciátorem a spoluautorem multimediálního projektu o konceptech zobrazovaní a učebních nástrojích Orbis Pictus Revised pro ZKM Karlsruhe (1991-1995). Organizoval 9 let residenční projekt a symposia Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia (klášter Plasy 1991-2000). Pracoval jako kurátor Sbírky moderního a současného umění NG v Praze, (spolukurátor projektu Jitro kouzelníků 1996-1997). Kurátor programu Mediaartlab v Sorosově centru současného umění (2000-2003). Spoluautor projektu Periferie (2004-2006). Udržoval experimentální komunikační síť, – radiojeleni.cz a Lemurie.TAZ (2000 – 2007). Přednášel na Institut voor kunstgeschiedenis v Amsterdamu (1992-1993), jako host na Hofstra University NY a Rutgers University NY, (2000), působil jako pedagog na FaVU VUT v Brně (1997-2005). Od roku 2004 pracuje na FAMU. Příležitostně publikuje v časopisech a spolupracuje s ČRO. Od roku 2008 pracuje jako kurátor v galerii školská 28. Spolupracuje na vzniku mezioborovém projektu Institut intermédií (od 2007 – ). Pracuje na doktorské práci o dějinách projektů mezi uměním, technologií a vědou.


Sara Pinheiro (1985) is a sound-maker. For film and video-art, she does sound recording, editing, foley and mixing. In her solo practice, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or installations. She is a member of the live-coding group k-o-l-e-k-t-i-v and collaborates with the Barrandov CinePost Studios, now PFX, and Bystrouška Sound Studios, in Prague. Her work is practice-based research under the name of “Acousmatic Foley”. She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master of Music in Sonology (The Hague, 2012). She is a guest lecturer both at The Institute of Sonology and at CAS – Center of Audividual Studies – in Famu.


Georgij Bagdasarov, Ph. D. – Narodil se v Kazachstánu v arménské rodině. Nejprve studoval kybernetiku na moskevské Technické univerzitě, pokračoval ve studiu kompozice na Hudební akademii v Moskvě a svá studia zakončil na Filmové škole v Petrohradu. Na FAMU dokončil v roce 2012 doktorandské studium. Svou hudební dráhu započal jako kytarista v psychedelickém punkovém bandu a skrze svět konceptuálního techna dospěl do světa volné improvizace, kterou rozvíjí v instrumentáři předmětů nalezených na bleších trzích celého světa. Hraje na saxofon a kytaru preparovanou nalezenými předměty. Nahrával a vystupoval s řadou různých umělců v oblasti jazzu, noisu, volné improvizace a dalších hudebních žánrů. V současné době žije v Praze, kde vyučuje na FAMU.


Hana Janečková – Narozena 1987, je kurátorka, teoretička a umělkyně žijící v Londýně a v Praze. Vystudovala vizuální umění na Chelsea College of Art and Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a nyní působí na CAS FAMU. Její výzkum se zabývá afektivitou, technologiemi a tělem v pozdním kapitalismu z perspektiv feministického a queer umění. Z vybraných aktivit lze zmínit Multilogues on the Now (Display, Praha), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), Hotel Ozone, kurátorskou komisi programu Cinema6 v Arcadia Missa London ve spolupráci s FAMU, Feminist Library London a projekt New Feminism pro Artycok.TV. Byla spoluzakladatelkou a redaktorkou Artycok.TV London (2010–2015). Přispívá do periodik, jako jsou FlashArt, Frieze, Springerin, Romboid, A2, Kapitál a jiné a je také aktivistkou za práva migrantů pro NELMA.


Palo Fabuš – Kritik a teoretik výtvarného umění Palo Fabuš se narodil roku 1983 v Dubnici nad Váhom. Vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně, mediální studia a žurnalistiku tamtéž a sociologii na Karlově univerzitě. Mezi lety 2005 a 2008 pracoval jako redaktor Literárních novin. Zaměřuje se na nová média, některé jeho texty lze najít na palofabus.net.


Jakub Hybler – Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí. Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM. Vyučuje na FEL ČVUT,v Institutu Intermedií. Vystudoval systémové inženýrství na provozně ekonomické fakultě ČZU. V současné době se též věnuje doktorskému studiu na Elektotechnické fakultě ČVUT.


MgA. Ondřej Vavrečka, PhD. – Na střední škole studoval programování. Absolvoval Fakultu humanitních studií UK a pak Katedru střihové skladby a Centrum audiovizuálních studií na FAMU. Dobrovolničil v Lurdech a byl několikrát na stáži v Moskvě (VGIK). Do Moskvy jezdí též přednášet. Zabývá se teorií i uměleckou praxí. Dělá filmy, které vycházejí z žité, dokumentární skutečnosti, které sestavuje ve vyšší organizované celky (zatím nedovršená pyramidální pentalogie Počátek a lev, Ultimum refugium, Mezi námi, De potentia dei). Publikoval ve sbornících K tvarozpytu montážních struktur a Distanční montáž Artavazda Pelešjana. Šije a hraje hudbu. Zajímá ho teologie, zahrádkaření a příčné vědy. Dále viz: www.ondrejvavrecka.cz.


MgA. Jonáš Strouhal – Řadí se mezi ty tvůrčí osobnosti, jejichž vztahování se k problémům současného světa není zdaleka jen pasivním akademickým komentářem. Jeho práce s technologiemi a s vizuální řečí současné spotřební kultury je především aktivní diverzí odhalující ony temné stránky psychologické manipulace a exploatace konzumní společnosti (Bistro Affluenza, Smutný Alzák), nabízí pozitivní cestu naklánějící využití dané technologie či estetiky k praktické terapii řady civilizačních traumat (First Scratch, Dr. Mozek). Charaktery uměleckých výstupů se proměňují, od videoartu a grafiky, přes instalace, intervence až k performativním akcím. Sám autor osciluje mezi rolemi umělce, vědce či sociologa, které s důvtipem propojuje. Jonáš Strouhal je absolventem pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií a v současné době společně s Jakubem Jansou vede ateliér hostujícího pedagoga na katedře fotografie FAMU, přednáší také v Centru audiovizuálních studií FAMU.