Pedagogové

Eric Rosenzveig – vedoucí­ Centra audiovizuálních studií – Eric Rosenzveig was born in Montreal, Canada. He is an artist, curator & music producer of music, and an educator whose focus has been on the relation between sound and image. His past art projects include a series of consumer electronics devices as artworks (FUNTV and others); PlayListNetWork, an online system for collaborative media making and public display that also included an artwork of the same name (2001-2004); the Appearance Machine, an artificial life system that streamed continual animated media from garbage collected in his neighborhood (1998-2002, and winner of Vida 3.0 prizes for artificial life artworks and The Telefilm Canada Prize at Images Festival Toronto for best film and video in Festival, exhibited at The Kitchen and The New Museum, NYC and other venues internationally). His productions have included Pharoah Sanders & Mahmoud Guinia, The Trance of Seven Colors, (recorded in Morocco, winner Downbeat magazine Beyond Category album of the year). In 2001-2002 he was artistic and managing director of the sound art gallery Engine 27 in New York. He´s lived in Prague since 2007.


Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. – Nar. 1948, absolvoval FF UK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ až do r. 1987, kdy přešel jako pedagog na FF UK, kde po listopadu 1989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech 1993 – 1999 byl děkanem FAMU, kde se v r. 2002 stal na chvíli ředitelem nově založeného Centra audiovizuálních studií. Publikoval v Hostu do domu, v Tvorbě, Filmu a době, Scéně aj. Je spoluautorem knih Co je divadlo (1983), Malý labyrint filmu (1988), autorem monografií o Evaldu Schormovi (1994), P. P. Pasolinim (1987), národních kinematografiích Sovětského svazu (1989), teoretické úvahy o systémech jazyka a filmového vyjadřování (1995), souboru statí Z šedé zóny. Texty a kontexty (2009) a editorem sborníku Tartuská škola (1995). Překládal (Tarkovského Lekce na vyšších režijních kursech a Zrcadlo, část Dějin filmu Bordwella a Thompsonové, Mysl a příběh K. Mišíkové), objevil se na jevišti i ve filmu, vystupoval v rozhlase i v televizi a vyučoval na několika universitách. Specializuje se na filmovou historii, teorii a estetiku a na problematiku médií. Více viz Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století.


Mgr. Helena Bendová – Narozena 26. 11. 1976 v Praze. V roce 2003 završila svá studia na katedře filmové vědy na Univerzitě Karlově. V průběhu studia absolvovala půlroční studijní pobyt na Université Paris VIII. v rámci projektu Erasmus. V letech 2001 až 2005 pracovala jako filmová badatelka v oddělení historie a teorie Národního filmového archivu v Praze, což zahrnovalo mimo jiné redakční práci v časopise pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. Od roku 2001 dosud pracuje ve filmovém dvouměsíčníku Cinepur jako redaktorka (z toho pět let jako šéfredaktorka). Od roku 2003 působí jako dramaturgyně filmových přehlídek (mj. na Letní filmové škole, Febiofestu, Sokolovském filmovém semináři a MFF Rotterdam). Spolu s Davidem Čeňkem vybrala a přeložila texty do sborníku Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory (Jihlava 2006). Od roku 2004 je zaměstnána jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU, přičemž v rámci své pedagogické činnosti na FAMU (a také na katedře filmových studií Univerzity Karlovy) přednáší kurzy zaměřené na historii a teorii filmu a vede semináře filmové analýzy. Od roku 1996 publikovala a publikuje v různých sbornících a časopisech (např. Cinepur, Iluminace, Literární noviny, Dok.revue, Umělec, Dějiny a současnost).


Mgr. Tomáš Pospiszyl, PhD – Nar. 1967, studoval na FF UK Teorii kultury (1986–1991) a Dějiny umění (1989–1992), v letech 1995–1997 pak v Center for Curatorial Studies na Bard College v New Yorku. Pracoval ve Správě Pražského hradu (1992-1993) a v Národní galerii v Praze (1997-2002). V roce 2000 absolvoval sedmiměsíční studijní pobyt v MoMA v New Yorku. V letech 2002-2007 psal pro časopis Týden. Od roku 2004 spoluorganizuje Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce. Na FAMU učí od roku 2003. Uspořádal antologii americké výtvarné teorie a kritiky Před obrazem (1998) a v angličtině podobnou antologii textů z východní Evropy Primary Documents, A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s (2002). Vedle početných výstavních katalogů napsal knihy Octobriana a ruský underground (2004), monografii Alén Diviš (2005, s Vandou Skálovou) a kolekci uměleckohistorických textů Srovnávací studie (2005). Publikuje v řadě periodik (A2, Ateliér, Cinepur, Respekt, Umělec, Revolver revue a dalších).


Mgr. Miloš Vojtěchovský – Nar. 1955, studoval na FF UK v Praze obor estetika a dějiny umění (1974-80). Zabývá se dějinami umění ve vztahu k technologiím, zvukovým uměním, sociálním kontextem kultury a technologie, dějinami kybernetiky, lokativními médii a komunitními kolaborativními projekty. v letech 1985 až 1996 žil v Amsterodamu, kde pracoval jako tiskař, stavební dělník a galerista. Byl iniciátorem a spoluautorem multimediálního projektu o konceptech zobrazovaní a učebních nástrojích Orbis Pictus Revised pro ZKM Karlsruhe (1991-1995). Organizoval 9 let residenční projekt a symposia Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia (klášter Plasy 1991-2000). Pracoval jako kurátor Sbírky moderního a současného umění NG v Praze, (spolukurátor projektu Jitro kouzelníků 1996-1997). Kurátor programu Mediaartlab v Sorosově centru současného umění (2000-2003). Spoluautor projektu Periferie (2004-2006). Udržoval experimentální komunikační síť, – radiojeleni.cz a Lemurie.TAZ (2000 – 2007). Přednášel na Institut voor kunstgeschiedenis v Amsterdamu (1992-1993), jako host na Hofstra University NY a Rutgers University NY, (2000), působil jako pedagog na FaVU VUT v Brně (1997-2005). Od roku 2004 pracuje na FAMU. Příležitostně publikuje v časopisech a spolupracuje s ČRO. Od roku 2008 pracuje jako kurátor v galerii školská 28. Spolupracuje na vzniku mezioborovém projektu Institut intermédií (od 2007 – ). Pracuje na doktorské práci o dějinách projektů mezi uměním, technologií a vědou.


MgA Martin Blažíček, PhD – Narozen 1976, zabývá se filmem, videem, živým obrazem a interaktivními objekty. Od roku 2000 pracuje s živě vytvářeným obrazem pomocí filmu a videoprojekce. Vystupuje sólo, se skupinami Ultra (2000-02) Mikroloops (2007-11), nebo ve spolupráci se Stevenem Ballem, Andrasem Blazskem, Zenialem, Arszynem, Hannesem Hoelzlem, Bryanem Eubanksem, Kateřinou Zochovou, Vojtou Procházkou, Michalem Zbořilem a řadou dalších. Byl dramaturgem NoLab v Roxy/Nod (2007-09) a série ScreenLab v galerii Školská 28 Praha (2010-12). Je jedním z editorů projektu Mediabaze.cz. Publikoval texty v časopisech Cinepur, A2, Film a doba a d. V současnosti vyučuje v Centru audiovizuálních studií FAMU. Jeho filmy a živé představen byly uvedeny mj. v MAK Vienna, High Zero v Theatre Project Baltimore, Optosonic Tea v Diapason Gallery NY, Lux London, Anthology Film NY, DDM Gallery Shanghai, MFDF Jihlava, PAF Olomouc, City Gallery Leeds, Arnolfini Bristol, Entropia Gallery Wroclaw, Zamok Ujazdovski Warsaw, Dom Kino Minsk, Art Factory Lodz, Cinema Nova Brusel, Galerie Rudolfinum, IFF Rotterdam, a další. Více na www.blazicek.net.


Sara Pinheiro – Born 1985, sound-maker. On film and video art, she does sound recording, editing, foley and mixing. On her own, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or gallery-based installations. She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master of Music in Sonology (The Hague, 2012). She is a guest lecturer both at The Institute of Sonology and at CAS – Center of Audividual Studies – in Famu. She is currently based in Prague, where she is active in many sound-fields. At the moment, her collaborations are extended to Viena, Amsterdam, London and Lisbon. Previous works have been installed in several venues, the most recent being Stedelijk Museum (Amsterdam), Portuguese Music Museum (Lisbon), Skolska28 (Prague), Valletta International Arts Festival (Malta), Das Weisse Haus (Vienna), Loos Studio (The Hague), WORM (Rotterdam) and National Gallery (Prague), among others. Her own project “Acousmatic Foley” is in progress with the kind support of Calouste Gulbenkian Foundation.


Georgij Bagdasarov, PhD – Narodil se v Kazachstánu v arménské rodině. Nejprve studoval kybernetiku na moskevské Technické univerzitě, pokračoval ve studiu kompozice na Hudební akademii v Moskvě a svá studia zakončil na Filmové škole v Petrohradu. Na FAMU dokončil v roce 2012 doktorandské studium. Svou hudební dráhu započal jako kytarista v psychedelickém punkovém bandu a skrze svět konceptuálního techna dospěl do světa volné improvizace, kterou rozvíjí v instrumentáři předmětů nalezených na bleších trzích celého světa. Hraje na saxofon a kytaru preparovanou nalezenými předměty. Nahrával a vystupoval s řadou různých umělců v oblasti jazzu, noisu, volné improvizace a dalších hudebních žánrů, byli mezi nimi Richard Deutsch, Jerome Noetinger, Yoshio Mashida, Les Halmes, Dill, Yutaka Makino, DJ Sniff, Nikolay Rubanov, Fitz Ellarald ad. V současné době žije v Praze, kde vyučuje na FAMU.


MgA Ondřej Vavrečka – Doktorand na FAMU Ondřej Vavrečka se kromě filmu věnuje i hudbě, divadlu, performanci a poezii. Jeho experimentální snímky Počátek a lev (2009) a Ultimum Refugium (2011) byly nominovány na cenu Andreje Stankoviče.