Ukázky prací


Daniel Burda: Dromoracing, video, 5 min., 2022 (ukázka)


Marina Hendrychová: Lykaeon, video, 10 min., 2022 (ukázka)


Žil Julie Vostálová, Gabriela Palijová: Egregore, instalace, 2022

Klára Kacířová, Alona Kolesnikova: Cuddle terapie, VR instalace, 2021


Eliška Lubojatzky: Zagovory, video, 6 min., 2021 (ukázka)


Anežka Horová: Když vidím modrý Jeep, video, 6.5 min., 2021 (ukázka)


Ganriela Palijová: A co když?, video, 8 min., 2021 (ukázka)


Marie Anna Šulc: Neznáš tu krajinu, video, 5.5 min., 2020


Tomáš Rampula: A place, video, 14 min., 2020


Gabriela Palijová, Alexandra Sihelská: Nehořlavé, instalace, video, 2020


Tereza Chudáčková, Klára Ondračková: Krásně sviť a krásně hleď, z uší roste krasohled, instalace, video, 2020