Ukázky prací

Marina Hendrychová: Fever dream
Video, 4.5 min., 2020


Marie Anna Šulc: Neznáš tu krajinu
Video, 5.5 min., 2020


Tomáš Rampula: A place
Video, 14 min., 2020


Gabriela Palijová, Alexandra Sihelská: Nehořlavé
Instalace, video, 2020


Tereza Chudáčková, Klára Ondračková: Krásně sviť a krásně hleď, z uší roste krasohled
Instalace, video, 2020


Veronika Švecová: The Final Quest of the ­Real­-Playness
Instalace, video, 2020


Anežka Horová: Edible Water Bottles
Video, 4 min, 2018


Anna Radeva: Mezi životem a smrtí
Video, 10 min, 2018


Anna Kryvenko: Můj neznámý vojín
Video, 79 min, 2018


František Fekete: Fluid Identity Club
Instalace, objekty, video, 2018
Dokumentace | GHMP – StartUp 2017On-line aplikace


Vendula Guhová: Premačice
Rozhlasová kompozice, ČRo Vltava, 20 min, 2017
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/vendula-guhova-premacice–1757462


Dalibor Knapp: Ethnographic study of algorithms
Video, instalace, 5 min, 2017


Dalibor Knapp: Digitální černoši. Etnografický slovník
Kniha, 2017
Rozhovor: https://www.agosto-foundation.org/cs/zmena-je-mozna-rozhovor-dalibor-knapp


Jakub Krejčí: Dominium

VR aplikace, 2017