Studium

V průběhu prvního ročníku studenti a studentky absolvují řadu úvodních předmětů a praktických cvičení FAMU, jejichž cílem je zprostředkování základních znalostí a dovedností týkajících se filmu, fotografie a audiovizuální kultury. Ty jsou společné pro všechny studenty FAMU bez ohledu na zvolený obor studia.

Studenti a studentky bakalářského i magisterského programu si mohou zvolit zpravidla jednu ze tří tvůrčích dílen, v níž realizují klauzurní a absolventské práce. V každém z ročníků je možnost kromě povinně zapsaných předmětů navštěvovat některý z širokého výběru volitelných.

Bakalářská část studia je zakončena závěrečnou teoretickou prací, závěrečným dílem a teoretickou zkouškou z teorie a dějin filmu, umění a nových médií.

V magisterské části studia studenti a studentky pro přijetí předkládají vlastní studijní projekt. Předpokladem je samostatné rozvíjení předloženého tématu v praktické a teoretické oblasti. Magisterské studium je zakončeno závěrečnou teoretickou prací, absolventským dílem a teoretickou zkouškou z témat souvisejících se studijním zaměřením.

Každý rok studia je zakončen závěrečnou klauzurní prezentací ve formě díla určeného pro kinosál, nebo galerii.

Další informace najdete v popisu akreditovaných programů a v sekci O centru.