Umění počítačových her

Jsou počítačové hry pouhá repetitivní a násilná zábava, nebo spíš nová umělecká forma se zcela specifickými výrazovými možnostmi? Touto otázkou se ve své knize zabývá filmová a herní teoretička Helena Bendová. Počítačové hry analyzuje z hledisek estetických, tematických, narativních, ideologických i žánrových. Zároveň rozebírá vztah počítačových her k jiným uměleckým druhům s ohledem na sociální a kulturní kontext, v němž vyjednávání o jejich uměleckém statusu probíhá.

Kniha je tak do jisté míry přehledem dosavadního stavu bádání v oboru herních studií a uvítají ji studenti filmových, mediálních a kulturálních studií i odborníci zabývající se elektronickou kulturou. Zaujmout může také širší veřejnost, primárně samotné hráče, které zajímá uvažování o počítačových hrách z pozice společenských a humanitních věd.

Helena Bendová: Umění počítačových her
ISBN 978-80-7331-421-7
Vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016
1. vydání, 354 stran, vazba V4.
Objednávejte v e-shopu Nakladatelství AMU.