Filmová hudba Zdeňka Lišky

Projekt Filmová hudba Zdeňka Lišky nabízí pohled na filmovou hudbu tohoto skladatele z perspektivy dobové filmové postprodukce. Zaměřuje se na praxe nahrávání a střihu filmové hudby a různé typy před-digitálních praxí, které byly v době Liškova působení obvyklé a z dnešního pohledu jsou již překonané. V tomto ohledu mohou rozhovory sloužit jako pramenný materiál k dnes zaniklým studiovým postupům, stejně jako vhled do specifik práce tohoto konkrétního skladatele. Výstup projektu má podobu série redakčně upravených rozhovorů ilustrujících spolupráci hudebního skladatele s režisérem, střihačem, zvukovým mistrem a dirigentem.

Zpracovala: Bc. Johana Švarcová
Řešitel projektu: MgA Martin Blažíček, PhD
Projekt byl realizován v rámci studentské grantové soutěže AMU

Portál Filmová hudba Zdeňka Lišky