Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more

GAMU, 21. 6. – 8. 7. 2018
Výstava diplomových a semestrálních prací Centra audiovizuálních studií FAMU je rozložena mezi Galerii AMU a několik prostorů v budově AMU na Malostranském náměstí, přístupných během vernisáže. Kurátorovaná část přehlídky v GAMU představuje vybrané práce studentů, jejichž společným momentem je post-humánní perspektiva pohledu na svět.

František Fekete, Nina Grúňová, Barbora Hlaváčová, Anežka Horová, Franz Milec, Tomáš Roček, Hannah Saleh, Lucie Ščurková, Veronika Švecová, Klára Trsková
Kurátoři: Lea Petříková, Martin Blažíček