Jan Němec. Enfant terrible

Rozsáhlá odborná monografie Jana Bernarda, věnující se přednímu světovému a českému režisérovi Janu Němcovi nabízí komplexní obraz jeho díla v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech. Jan Němec tvořil v různých zemích a dobách v naprosto odlišných produkčních podmínkách. Kniha pracuje s množstvím archivních materiálů, fotografií, s publikovanými i nepublikovanými rozhovory s Němcem a s jeho spolupracovníky, s domácími i zahraničními kritikami jeho filmů a přináší poznatky nejen o nich, ale i o řadě jeho nerealizovaných projektů.

Objednávejte v Nakladatelství AMU.

Jan Bernard: Jan Němec. Enfant terrible české nové vlny. Díl 1. 1954-1974
ISBN 978-80-7331-277-0, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2014, 1. vydání, 648 stran, vazba V4 s chlopněmi.

Jan Bernard: Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975-2016
ISBN 978-80-7331-416-3, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 684 stran, vazba V4 s chlopněmi.