Portál Game Art

Portál Game Art vzniká jako součást výzkumu uměleckých kvalit média počítačových her, jemuž se věnuje Centrum audiovizuálních studií FAMU. Stránka slouží jako prezentace výzkumu, zdroj doplňkových studijních materiálů pro studenty a výhledově také jako interaktivní doplněk knihy, na jejímž vydání pracuje Helena Bendová. Vznik této webové stránky byl financován z grantu AMU, který byl udělen v roce 2013 rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.

Portál Game Art