Filmy českého undergroundu

Projekt Filmová tvorba českého undergroundu 80. let (2014-2018) mapoval tuto oblast kinematografického dědictví jako dosud neprozkoumanou a nezdokumentovanou. Zabývá se digitalizací, sběrem kontextových materiálů a kritickou reflexí významných děl tohoto období na úrovni tvůrčí, společenské i technické.

V daném období bylo dosud identifikováno cca 70 krátkých filmů a několik desítek autorů, mimo jiné se jedná například o filmy Jan Ságla, Stanislava Hory, Milana Knížáka, Čaroděje OZ, Pabla de Sax, Kary a Pigi. Projekt zahrnuje vytvoření specializovaného pracoviště pro adjustaci a digitalizaci materiálů 8mm a Super-8, sběr kontextuálních dat (např. dokumentů orální historie, rešerše v autentických samizdatových a oficiálních tiskovinách), a vytvoření historiografické báze zkoumaného období. Výsledkem projektu jsou průběžné publikace v odborných i laických časopisech, dispoziční archiv audiovizuálního materiálu a anotovaná studijní sbírka dokumentů, která může sloužit pro další prezentaci a výzkum. Zdigitalizované materiály a historiografické informace jsou k dispozici na vyžádání v dispoziční sbírce CAS FAMU.

Vedoucí projektu: Martin Blažíček (martin.blazicek@famu.cz)