存储

Ateliérová výstava 存储 vznikla v Centru audiovizuálních studií FAMU jako výsledek volné semestrální práce doprovázené diskuzí o tématech současného světa. Výchozím bodem bylo zaměření na přítomnost, jako na referenční bod témat, estetických preferencí i použitých technologií. Toto rozhodnutí v sobě skrývá i podvědomé zavržení minulosti, nezájem o hledání analogií v historii zobrazování, umění, technologie. Přijímáme svět, včetně jeho organického splynutí s médii tak jak je. Nesnažíme se jej kriticky hodnotit, nebo modifikovat.

存储 katalog (pdf)

Vystavené práce se pohybují v souvislostech, kde rozdíl mezi virtuálním a reálným přestává být důležitý, věci, myšlenky, předměty, osoby i instituce mají své digitální, síťové i hmotné instance. Digitální povaha věcí však už nadále nemůže být nazývána efemérní, neboť nelze s naprostou jistotou říci, není-li tou skutečnější. V prostředí, kde věci dle vlastního potřeb určují své vztahy, formy a objemy, kde se cokoliv může kdykoliv stát něčím jiným, jsme se pokusili navrhnout mechanismy vyprávění, fikce, fabulace. Nebylo naším cílem adaptovat estetické normy současného umění, spíše ho střízlivě reflektovat a hledat další prostory na jeho okraji a za obzorem. S vědomím pohybu v prostoru, kde se libovolné gesto rozpouští ve síti hyperreferencí se snažíme reagovat na pojmy 3d objekt, citlivost, fikce, interface, renderování, rituál, skutečnost, spekulace, věda a virtualita.

Název výstavy znamená v překladu digitální úložiště a společně s kryptogramem čínských znaků odkazuje k nehmotnému i hmotnému fenoménu velkých dat – základní jednotky kapitálu a hnacímu stroji společenských proměn. Velká data, stejně jako Čína, jsou původem všech věcí.

(Martin Blažíček, únor 2017)


存储 [cchun-čchu]
2017

František Fekete, Nina Grúňová, Haruna Honcoop, Jakub Jirka, Anna Kryvenko, Kilián Kuděla, Adéla Kudlová, Luboš Rezler, Andrej Sýkora. Kurátor: Martin Blažíček. Produkce: Eliška Žáková

Galerie AMU
Hartigovský palác, Malostranské náměstí 12, Praha 1
http://g.amu.cz

Výstava vznikla za podpory AMU, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.
Mediální partner: Artmap