Buenos Aires Experiment

Na začátku nového tisíciletí došlo na filmové scéně v Buenos Aires k explozi experimentální tvorby a v hojném počtu se začali objevovat tvůrci, jejichž díla k sobě upoutala pozornost na světových festivalech. Kniha Buenos Aires Experiment se v sedmi textech různých autorů snaží nahlédnout podmínky tvorby experimentálních filmařů a reflektovat ji v kontextu širší umělecké scény. Sleduje při tom také vazby na argentinské experimentální autory z konce 60. let až počátku let 80., ke kterým se mladá generace hlásí. Kniha potěší tvůrce i diváky experimentálního filmu a také zájemce o mimoevropskou kinematografii.

Georgij Bagdasarov, Alexandra Moralesová:
Buenos Aires Experiment
ISBN 978-80-7331-412-5
vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016
1. vydání, 162 stran, vazba V2.
Objednávejte v e-shopu Nakladatelství AMU