Benátské bienále nad Jizerou

28.–30. června 2019
Benátské bienále nad Jizerou je permakulturní akce iniciovaná a připravovaná zejména studenty Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty AMU. Naším cílem je na dva dny v Benátkách nastavit situaci otevřenou pro setkání, diskuze a uvažování napříč žánry a kontexty. Na akci spolupracujeme s mnoha udržitelnými i neudržitelnými vysokoškolskými iniciativami a jinými organizacemi: například se studenty a pedagogy kateder bratrských a sesterských fakult (DAMU, HAMU), s ateliérem Time-Based Media Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, s Technickou univerzitou v Liberci, studenty a absolventy Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění VU v Brně. Místním spoluorganizátorem je občanské sdružení Kulturní Benátky. Akce je zaštítěna a podpořena městem Benátky nad Jizerou.