Povinná praktická cvičení (Bc)

1. ročník LS
Kamera střih, kompozice a dramaturgie
Formát: autorské video, studie 3-6 min.
Prezentace: klauzurní zkoušky 1. ročníku
Cvičení vede: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro

2. ročník ZS
Cvičení v ateliéru
Formát: ateliérové video, studie do 12 min.
Prezentace: soustředění v Poněšicích v LS
Cvičení vede: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro

3. ročník ZS
Cvičení místa a paměti
Formát: video, studie do 4-9 min.
Prezentace: soustředění v Poněšicích v LS
Cvičení vede: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro

Přehled a kalendář povinných praktických cvičení pro bakalářské studium: