User Tools

Site Tools


zprava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zprava [2019/07/15 12:01]
milos-vojtechovsky
zprava [2019/07/15 12:03] (current)
milos-vojtechovsky
Line 16: Line 16:
 Milos Milos
  
-Prvního ročníku multižánrového Bienále v Benátkách na Jizerou se aktivně účastnili:​+napřed fakta: 
 + 
 +Prvního ročníku multižánrového Bienále v Benátkách na Jizerou, které (včetně příprav) probíhalo od 27.6.do 1. července ​se aktivně účastnili:​
  
 Kateřina Pěkná a žáci ZUŠ Olešská, Lucie Fryčová,​Tomáš Hodboď, Michal Cáb, Jan Daňhel, Tereza Havlová, V. Traburová, J. Šulík, L. Traore (DAMU), Martin Zet, Luboš Svoboda/​Jiří Rouš, Marek Hlaváč, Newton Harrison, Anna Petruželová (FAMU), Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík, Barry Wan, Klára Mičková, Štěpán Kovář, Martin Marek, Iva Polanecká, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Karim Tarakji, Jan Poš (FUD UJEP), Diana Winklerová,​ Pavel Matela Helush Yiraq (AVU) Dagmar Šubrtová Radek Mikuláš, Vladimír Turner, David Helán/​Miloš Šejn, Bruno Cunha, Jan Trojan, Jan Rossner (Katedra skladby HAMU), Robert Smolík, Adam Hejduk (Favu VUT) Arne Springorum (Extinction Rebellion) Marek Hlaváč, Alžběta Pavelková, Sara Pinheiro, Adam Směták, Martin Dušek (KF FAMU) Tomáš Hlaváček (FAMU), Kryštof Zvolánek(FAMU) Greta Stocklassa (FAMU), Jakub Krejčí / Michelle Tseng (FAMU) Vít Janeček, Petr Stibral Martin Ryšavý, Petr Meduna, Jiří Sádlo (CTS AV), Esther Willa Stilwell (US) Gabriela Benish Kalná (FAMU), Ruce naší Dory a S.d.Ch. Jiří Nižník (FAMU) Vít Bohal (Diffractions Collective). Kateřina Pěkná a žáci ZUŠ Olešská, Lucie Fryčová,​Tomáš Hodboď, Michal Cáb, Jan Daňhel, Tereza Havlová, V. Traburová, J. Šulík, L. Traore (DAMU), Martin Zet, Luboš Svoboda/​Jiří Rouš, Marek Hlaváč, Newton Harrison, Anna Petruželová (FAMU), Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík, Barry Wan, Klára Mičková, Štěpán Kovář, Martin Marek, Iva Polanecká, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Karim Tarakji, Jan Poš (FUD UJEP), Diana Winklerová,​ Pavel Matela Helush Yiraq (AVU) Dagmar Šubrtová Radek Mikuláš, Vladimír Turner, David Helán/​Miloš Šejn, Bruno Cunha, Jan Trojan, Jan Rossner (Katedra skladby HAMU), Robert Smolík, Adam Hejduk (Favu VUT) Arne Springorum (Extinction Rebellion) Marek Hlaváč, Alžběta Pavelková, Sara Pinheiro, Adam Směták, Martin Dušek (KF FAMU) Tomáš Hlaváček (FAMU), Kryštof Zvolánek(FAMU) Greta Stocklassa (FAMU), Jakub Krejčí / Michelle Tseng (FAMU) Vít Janeček, Petr Stibral Martin Ryšavý, Petr Meduna, Jiří Sádlo (CTS AV), Esther Willa Stilwell (US) Gabriela Benish Kalná (FAMU), Ruce naší Dory a S.d.Ch. Jiří Nižník (FAMU) Vít Bohal (Diffractions Collective).
Line 24: Line 26:
 s podporou a v spolupráci s: Město Benátky na Jizerou, Centrum audiovizuálních studií FAMU, Katedra dokumentu FAMU, Katedra loutkového a alternativniho divadla HAMU, katedra Skladby HAMU, Institut intermedii ČVUT, s podporou a v spolupráci s: Město Benátky na Jizerou, Centrum audiovizuálních studií FAMU, Katedra dokumentu FAMU, Katedra loutkového a alternativniho divadla HAMU, katedra Skladby HAMU, Institut intermedii ČVUT,
  
 +xxxx
  
  
zprava.txt · Last modified: 2019/07/15 12:03 by milos-vojtechovsky