User Tools

Site Tools


zprava

This is an old revision of the document!


Benátské Bienále nám ukázalo mnohá úskalí, s nimiž se organizátoři kulturních akcí setkávají. Učili jsme se fungovat jako tým, přestože jsme každý jiný a právě tento fakt se nám podařilo několikrát využít, a vytvořit z nás komplementární prvky s jinými zodpovědnostmi.

Jako úspěch jistě počítáme to, že se nám podařilo navázat spolupráci s městem. Vzhledem k charakteru akce, měli jsme nejprve pochybnosti, zda nás město vůbec přijme. Kromě samotného přijetí však přišla i veliká ochota a nadšení. Díky této spolupráci jsme byli zcela hladce schopni inklinovat městské prostory, které byly pro Benátské Bienále důležitými nosníky. Byly to prostory projekční, výstavní, zázemní.

Mohli jsme si přát jen více účastníků. I přestože se nám podařilo inklinovat do prostor města, nepodařilo se nám prorazit mezi jeho obyvatelstvo a účast ze strany Benátčanů byla velice skromná. Celková účast skládala se převážně ze zapojených umělců. Někteří z nich v těchto třech dnech tvořili nezávisle na sobě na různých místech, a na místě vznikal jakýsi příjemný samovolný organismus.

Radostí bylo, že o akci začali projevovat zájem i jiní lidé, jako byl Newton Harrison, jehož přítomnost na Benátském Bienále vyvstala až den, či dva před samotnou akcí. Také nás potěšila reakce Arneho Springora z Extinction Rebellion, který se po zmínce o Benátském Bienále rozhodl přijet a přednášet. Zájem středočeských novin byl také příjemným.

Naše poučení vyvstává převážně na poli propagace. Posléze nás napadlo například využití místního rozhlasu. Také by byly přínosné strategičtěji umístěné plakáty, nebo samotný program.

Zkušenost každopádně cítíme jako pozitivní a doufáme, že se nám podařilo propojit umělce, kteří se vzájemně ovlivnili a budou v této vzájemnosti pokračovat i v budoucnu.

zprava.1562927046.txt.gz · Last modified: 2019/07/12 12:24 by miroslava