User Tools

Site Tools


zprava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
zprava [2019/07/12 12:15]
milos-vojtechovsky
zprava [2019/07/12 12:24]
miroslava
Line 11: Line 11:
 Zkušenost každopádně cítíme jako pozitivní a doufáme, že se nám podařilo propojit umělce, kteří se vzájemně ovlivnili a budou v této vzájemnosti pokračovat i v budoucnu. Zkušenost každopádně cítíme jako pozitivní a doufáme, že se nám podařilo propojit umělce, kteří se vzájemně ovlivnili a budou v této vzájemnosti pokračovat i v budoucnu.
  
-Miroslava 
zprava.txt · Last modified: 2019/07/15 12:03 by milos-vojtechovsky