User Tools

Site Tools


zapisy_schuzek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zapisy_schuzek [2019/05/21 13:37]
vendula -
zapisy_schuzek [2019/06/11 18:48] (current)
vendula
Line 1: Line 1:
 +**Co je potřeba - zápis 11. 6. **
 +  * **- Do pátku všichni program!**
 +  * - Plasty - AVE
 +  * - popisy procházek (Kat. Pěkná, Robert Mik.)
 +  * - všichni programy do pátku
 +  * - last-minute crowdfundingová kampaň?
 +  * - fotky v La Hlíně?
 +  * - Sokol - věšáky
 +  * - Dušek, Směták - potřebují něco?
 +
 **Zápis 31. 5.** **Zápis 31. 5.**
- - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí. +  *  - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí. 
- - ubytování,​ zavolat nyní a zjistit kapacitu a finální číslo člověkonocí budeme vědět po 31. +  ​*  ​- ubytování,​ zavolat nyní a zjistit kapacitu a finální číslo člověkonocí budeme vědět po 31. 
- - nahlásit oheň na radnici/​město/​hasiče (Matěj) +  ​*  ​- nahlásit oheň na radnici/​město/​hasiče (Matěj) 
- - plastová ryba utvořená dětmi? (Matěj zavolá na třídírnu) +  ​*  ​- plastová ryba utvořená dětmi? (Matěj zavolá na třídírnu) 
- - Matěj kontakuje Honzu Trojana ohledně HAMU+  ​*  ​- Matěj kontakuje Honzu Trojana ohledně HAMU
  
 **Zápis 30. 4.** **Zápis 30. 4.**
zapisy_schuzek.1558438637.txt.gz · Last modified: 2019/05/21 13:37 by vendula