User Tools

Site Tools


zapisy_schuzek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zapisy_schuzek [2019/05/21 13:37]
vendula
zapisy_schuzek [2019/06/11 18:48]
vendula
Line 1: Line 1:
 +**Co je potřeba - zápis 11. 6. **
 +  * **- Do pátku všichni program!**
 +  * - Plasty - AVE
 +  * - popisy procházek (Kat. Pěkná, Robert Mik.)
 +  * - všichni programy do pátku
 +  * - last-minute crowdfundingová kampaň?
 +  * - fotky v La Hlíně?
 +  * - Sokol - věšáky
 +  * - Dušek, Směták - potřebují něco?
 +
 **Zápis 31. 5.** **Zápis 31. 5.**
   *  - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí.   *  - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí.
zapisy_schuzek.txt · Last modified: 2019/06/11 18:48 by vendula