User Tools

Site Tools


zapisy_schuzek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
zapisy_schuzek [2019/05/21 13:37]
vendula -
zapisy_schuzek [2019/05/21 13:37]
vendula
Line 1: Line 1:
 **Zápis 31. 5.** **Zápis 31. 5.**
- - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí. +  *  - Napsat obecnej e-mail zúčastněným,​ plus dotaz kolik nocí. 
- - ubytování,​ zavolat nyní a zjistit kapacitu a finální číslo člověkonocí budeme vědět po 31. +  ​*  ​- ubytování,​ zavolat nyní a zjistit kapacitu a finální číslo člověkonocí budeme vědět po 31. 
- - nahlásit oheň na radnici/​město/​hasiče (Matěj) +  ​*  ​- nahlásit oheň na radnici/​město/​hasiče (Matěj) 
- - plastová ryba utvořená dětmi? (Matěj zavolá na třídírnu) +  ​*  ​- plastová ryba utvořená dětmi? (Matěj zavolá na třídírnu) 
- - Matěj kontakuje Honzu Trojana ohledně HAMU+  ​*  ​- Matěj kontakuje Honzu Trojana ohledně HAMU
  
 **Zápis 30. 4.** **Zápis 30. 4.**
zapisy_schuzek.txt · Last modified: 2019/06/11 18:48 by vendula