User Tools

Site Tools


zapisy_schuzek

Co je potřeba - zápis 11. 6.

 • - Do pátku všichni program!
 • - Plasty - AVE
 • - popisy procházek (Kat. Pěkná, Robert Mik.)
 • - všichni programy do pátku
 • - last-minute crowdfundingová kampaň?
 • - fotky v La Hlíně?
 • - Sokol - věšáky
 • - Dušek, Směták - potřebují něco?

Zápis 31. 5.

 • - Napsat obecnej e-mail zúčastněným, plus dotaz kolik nocí.
 • - ubytování, zavolat nyní a zjistit kapacitu a finální číslo člověkonocí budeme vědět po 31.
 • - nahlásit oheň na radnici/město/hasiče (Matěj)
 • - plastová ryba utvořená dětmi? (Matěj zavolá na třídírnu)
 • - Matěj kontakuje Honzu Trojana ohledně HAMU

Zápis 30. 4.

 • Mirka - dětský program
 • Nikola - Příprava instalací
 • Matěj - hudba, www
 • Jirka - znělka, nástřel vizuál
 • Lucie - leták, vizuál
 • Silvie - produkční?

Zápis ze setkání se Silvií Demartini a s Davidem Pizingerem z AMU ohledně žádosti

 • sepsat konkrétní techniku, kterou potřebujeme, konkr. filmy, instalace, projekty, ať si to dokážou představit
 • co OSA? nahlašování/ať není potřeba
 • doporučení na 3. ročník KALD (Cyril Dobrý a další)
 • sponzoring je pro AMU administrativně náročný → lepší přes Kulturní Benátky nebo jako dar AMU
 • pokud student - vyplácení formou stipendia. nebo smlouvou o poskytnutí služeb (vyplatí později škola)
 • mohou poskytnout finanční zálohu. schovávat si paragony!!
 • pukud kapela/divadlo a honorář pro ně → smlouva o dílo, tu je třeba sepsat s velkým předstihem
 • promítat vlastní věci

Zápis ze setkání se SKAUTY 3.4.

 • Možnost poskytnutí prostor:
 • Skaut je ochoten poskytnout prostory i v případě, že nebude ve městě přítomen. (Což s ohledem na datum platí)
 • Skautský institut_ jako zázemí, či možné ubytování tvůrců_ cca 30 osob (bylo nám doporučeno kontaktovat Sokolovnu, jako další možnost noclehu) _ Samotný skautský institut bude možná plný věcí, které si skauti ve stejný/následující týden odváží na tábor.
  • místo je vybaveno kuchyní, klubovnou, dvěma menšími místnostmi, dvěma toaletami a terasou. (I zde se může přenocovat) (sprchy?) (foto na google disku)
 • Ohniště _ lze poskytnout, nápad/idea slavnostního zapalování pagody.
 • Projekční prostor_ lze poskytnout, musí se však odhlasovat večerní promítání na příští schůzi (podle slov Vendu.)
 • Plac pro stany_ lze poskytnout. Cca 15 stanů. - pokud se ale místo stany zaplní, je nutno zařídit extra toaletní zařízení. Skautský institut je vybven pouze dvěma záchody.
 • Skauti by rádi spolupracovali i v tvůrčím ohledu, ale onen víkend začíná první turnus táborů a starší skauti budou mimo město.

Zápis ze setkání se starostou Benátek nad Jizerou 3.4.

 • termín Bienále: pátek 28.6. až neděle 30.6.
 • místa, kde se bude Bienále konat:
  • náměstí
  • konírna (pozor, v sklepním sále konírny jsou čerstvě nainstalovány napevno lavice a stoly)
  • „plajch“ (plac s pódiem před konírnou)
  • podzámecký park
  • Záložna (k promítání/koncertům/divadlo Baziliška?
   • možno využít malý sál (s plátnem; je tam špatný projektor → nutný vlastní) i velký sál (240 osob na sezení), mezi sály je i bar se zázemím - varná konvice ad.
   • prostory Záložny jsou rezervovány od čtvrtka 27.6.
   • prohlídku Záložny a detaily domluvit s úředníkem města Miroslavem Kochmanem (vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města: 326375322, 739469014, kochman@benatky.cz) - mám jeho vizitku
  • prostor u skautů
  • Loděnice (je třeba domluvit) - možnost v tomto prostoru překračovat noční klid; možnost domluvit pomalování mostku přes řeku výtvarnicí Káťou Pěknou a jejími žáky ze ZUŠ
  • ještě něco?
  • zázemí: krčma (prostor ve sklepení zámku, jsou zde toalety, kuchyňka, šatna apod.)
  • přespání:
   • sokolovna (nutné domluvit se sokoly)
   • skautská klubovna (dovnitř a na terasu se vejde 30 lidí)
   • plácek před skautskou klubovnou (prostor býv. letního kina) pro stany
   • možná alternativní soukr. škola Otevřeno (případně domluvit, sídlí naproti skautům)
   • (v ZŠ není šance využívat tělocvičny k přespání, přes léto budou uzamčené)
 • spolupráce s benáteckými spolky a subjekty:
  • Kulturní Benátky
  • spolek Mondík (založený na Montessori výchově dětí) (domluvit) - ti mají v pátek 28.6. letní slavnost → domluvit propojení / možnou spolupráci / možné prostorové navázání na sebe
  • TJ Sokol (domluvit možnost využití sokolovny pro přespání)
  • kavárna La Hlína (dokonkretizovat domluvu - ohledně workshopů a infocentra a upravené otevírací doby?)
  • divadelní spolek Bazilišek (domluvit, pokud máme zájem, aby zahrál představení v rámci tohoto víkendu?)
  • skauti (domluvená možnost přespání, ohně, promítání, zapojení mladších dětí?; starší skauti budou bohužel v ten termín připravovat letní tábor + budou mít v klubovně věci, které povezou na tábor)
 • je třeba sepsat:
  • papír, který necháme podepsat děkana FAMU (zahrnující i žádost města o záštitu nad akcí ad. - víc ví Miloš; zdůraznit, že se jedná o studentskou, nekomerční akci)
   • součástí by měl být i rozpočet bienále
   • lze požádat o finance od města Benátky n. J. na konkrétní záležitost
   • definovat místo, kde se bude „festival“ konat a konkrétní požadavky
  • žádost o bezplatné zapůjčení prostor (Záložny, plajchu, konírny, náměstí apod. (viz výše)) → schvaluje to rada Benátek n. J. - podat co nejdříve; v žádosti zmínit spolupráci s místními spolky, vyjmenovat je
  • žádost o využívání některých míst i po 22. hodině (max. do půlnoci) - býv. letní kino u skautů → schvaluje to zastupitelstvo Benátek n. J. - bude se scházet 12. června. poslat maximálně do konce května (žádost musí být rozeslána členům zastupitelstva min. 10 dní předem)
  • opencall pro umělce
 • možnost roznešení plakátů a letáků na Bienále technickými službami Benátek n. J. + propagace místním rozhlasem (říkala Naďa Vodstrčilová)
 • kontakty: Matěj má vizitku s kontaktem na starostu, Miloš a Tomáš na Haspekla

Tomáši a Miloši, případně mě doplňte; Mirko, Nikolo - případně doplňte info od skautů

vendula marešová 2019/04/04 16:35

Zápis 2. 4.

- Finalizace dokumentu pro starostu - Schůzky se starostou se zúčastní _ Miloš Vojtěchovský, Klinger Nikola, Tomáš Roček, Lucie Ščurková

Zápis 26. 3.

Orientační harmonogram: - 1. den / zahájení 17h. /oheň - performance / projekce - 2. den - procházka / dílna pro děti / program pro děti / hudební vystoupení / performance / projekce - 3. den - hlína - děti 12h +/- konec (zvony - zvony v doslechových lokacích)

- dodělat dokument pro starostu - přehození kontaktů - Lucie, oslovení produkčních, oslovení lidí (dokument apod.) - Miloš, FB

Zápis 22. 3.

Mirka - La Hlína, Skauti, rybičky + děti, ubytování (Skauti + základka), Killiekrankie?

Vendula - ať už má pokoj :)

Tomáš - oslovení Linhartovy nadace (komu přispět - domluvit s Milošem), Naďa Vostrčilová může pomoci s kontaktem místních firem (Kulturní Benátky), dobrovolní hasiči - (agregáty?), založení gdrivu + základní podtruktura, oslovení Tomáše Žižky, osolovení ÚJEPu (Tomáš domlouvá spolupráce), Šturma + Sádlo (přednášky)

Matěj - přetáhnout kontakty, web + domluva hostingu na AMU

Jiří - plakát? šlo by?

(Matěj pošle) dílna - návrh 9:30 - 11:00 Benátky, 11:00 → dílna + Urgování textu (Nikola dodá umělce), RSVP, potřebujem produkčního/účetního! (Lucie!) + body příští dílny

Spolupráce máme napříč fakultami, za HAMU Bruno Cunha, za DAMU Zuzana Šklíbová (potvrzeno).

guru - Tomáš (vnější komunikace + vedení schůzek) a Matěj (komunikace vnitřní)

šaman - Mirka

PR - Lucie (FB, Benátský zpravodaj - článek, zkusí domluvit Wave/Vltavu? - pro Tomáše, který by prezentoval)

Nikola - místní koordinace (hosti umělci) + fotodokumentace, pomoc s dopravou (pan Cibulka z FAMU studia?)

odladit text. verze pro místní spolky/umělce

DUBEN / PŘÍŠTÍ SCHŮZKA

od 4. 4. oslovujem umělce a spolky (až bude jasné datum)

Duben - zdroje, potřebujem produkčního/účetního!, příprava plakátu, příprava PR plánu + postování + oslovení partnerů (Lucie),

příští schůzka - chceme open cally?, oslovení kateder VŠ

komunikační platforma - Tomáš navrhuje whatsup? Schválení komunikační platformy příští dílna

STAROSTA dotazy - záštita, datum nejlepší 28/30, alternativa 11.7 / 13.7. (optat se Naďy, jak to s Benátkami vypadá před schůzkou), zázemí - konírna, promítání - kde, permanentní instalace jako sluneční hodiny, dotaz na instalace v prostoru, (příprava rozpočtu musí být před setkánim + texty hotové), ubytování?, Co je CAS,

na dílně schválení textů (verzí)

imaginární line-up obecně (sekce, koncerty, performance, workshopy, přednáška/procházka, instalace, intervence, oheň…), večerní programy - (filmy NFA, koncerty/performance, Nikolovo promítání)

zápis z jednání 14.1.

vendula, jiří, matěj, miroslava, tomáš roček

kdo co bude dělat:

1.mailinglist pozvaných lidí

2.téma přednášek tomáš roček

3.iva vodrážková

4. peníze - tomás roček, nadace život umělce, deadline 28.2.

5. produkční. damu/famu

6. Tomáš Uhnák, UMPRUM pozve ho Vendula.

7. 100 000 TRSY..

8. Rozpočet, harmonogram….

rozdělení?:

Tomáš - fundraising ale musíme sehnat produkčního

Matěj-web -econnect

Vendula-dramaturgie

Lucie-PR sociální sítě

Miroslava - PR- grafika, video

Nikola - produkce..

zapisy_schuzek.txt · Last modified: 2019/06/11 18:48 by vendula