User Tools

Site Tools


wilhelm_schickard

This is an old revision of the document!


'Wilhelm Schickard' (1592-1635) profesor v německém Tübingenu. V roce 1623 sestrojil mechanický stroj schopný násobit a dělit. Navázal na starší pokus s logaritmy, díky nimž mohl násobení a dělení převádět na sčítání a odčítání. Princip jeho stroje byl mechanický, používal ozubených koleček. Schickard sestrojil několik těchto mechanických kalkulátorů.Během třicetileté války zemřel a jeho stroje i s výkresy byly zničeny. Později se plány našly a v roce 1960 pak byl Schickardův počítací stroj podle původních nákresů postaven znovu.

Fungoval a dokázal tak úspěšnost autorových myšlenek.

Korespondoval o počítacím stroji s Johanes Kepplerem

podobnost s univerzálním počítacím strojem Athanasia Kirchera viz Athanasius Kircher

wilhelm_schickard.1508329858.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:30 by milos-vojtechovsky