User Tools

Site Tools


walter_benjamin

Walter Benjamin (1892 - 1940)

významný německý literární kritik, esejista, filosof, sociolog a překladatel, předchůdce kritické teorie a frankfurtská škola. Narodil se 15. června v Berlíně (Německo) v židovské rodině. Studoval filosofii a pracoval jako literární kritik a překladatel. Roku 1933, když začal vzrůstat vliv Adolfa Hitlera, opustil Německo a usadil se ve Francii. Dále se věnoval psaní esejí a další tvorby. V roce 1940 byla ale Paříž obsazena Hitlerovou armádou, a Walter Benjamin uprchl na jih ve snaze dostat se do Španělska a nakonec do USA. Poté, co mu nebylo dovoleno překročit hranice se předávkoval morfinem a zemřel. Následně byl ale pohřben na římsko-katolickém hřbitově, což ovšem zpochybňuje verzi o jeho sebevraždě. Okolnosti jeho úmrtí jsou tak i nadále nejasné.

Jako sociolog a kulturní kritik dokázal kombinovat historický materialismus a židovský mysticismus, čímž vznikal zcela nový pohled na teorii estetiky či Marxistickou filosofii. Mezi jeho nejslavnější díla lze řadit rozsáhlou disertaci The Origin of German Tragic Drama, knihu The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,

http://www2.cddc.vt.edu/marxists/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm

esej The Task of the Translator, či nedokončený Arcades Project.

Walter Benjamin také používal pojem aura pro označování určitého pocitu či stavu, který dokáží evokovat unikátní a cenné objekty, jako vzácná umělecká díla či další historické relikvie. Benjamin tvrdil, že zatímco starodávné kultury dokázaly svým výtvorům vtisknout právě tuto auru unikátnosti a významnosti, současná kapitalistická společnost je na tom zcela opačně - v důsledku masové produkce a všeobecného úpadku se jakákoliv aura rozpadá a zaniká.

Další zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin http://www.egs.edu/resources/benjamin.html http://www.wbenjamin.org/walterbenjamin.html http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm

walter_benjamin.txt · Last modified: 2018/03/19 16:55 by milos-vojtechovsky