User Tools

Site Tools


video_image_processing

Otázky:

  • Popište základní technické principy počítačové animace do poloviny 60. let (Microfilm Recorder, Plotter, IBM360). Zasaďte toto období do kontextu umění a kinematografie.
  • Jmenujte představitele a díla první a druhé generace tvůrců počítačové grafiky v USA.
  • Na příkladu filmů bratří Whitneyových popište základní přístupy k počítačové grafice v 60. a 70. letech, popište vztah těchto tvůrců k meziválečné avantgardě.
  • Popište základní typy a funkce videosyntezátorů.
  • Jmenujte některé tvůrce videosyntezátorů a popište umělecké a průmyslové použití jejich nástrojů.

Literatura:

video_image_processing.txt · Last modified: 2017/11/22 10:42 by martin-blazicek