User Tools

Site Tools


tiskova_zprava_bubny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tiskova_zprava_bubny [2018/05/13 14:02]
milos-vojtechovsky
tiskova_zprava_bubny [2018/05/14 14:14]
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
 BUBNY A ZÁTORY č.376 BUBNY A ZÁTORY č.376
 +
 intervence pro čekárnu, počasí a okolí intervence pro čekárnu, počasí a okolí
 +
 25.května 17.30 - 19.30 25.května 17.30 - 19.30
  
Line 7: Line 9:
 PRAHA 7 PRAHA 7
  
-Památník v budově železniční stanice Praha-Bubny ​nese název Památník ticha a vznikl jako připomínka bezmála padesáti tisíc lidských bytostí, kterým byly status člověka a právo na život odepřeny a před 80 lety byly odsud odvezeny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. ​Lidský ​sluch vnímat ​akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve takovém ​zvukovém pásmu dovedou - dokud díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a  ​vznikla ​pro psychogeografii ​železniční stanice s temným příběhem.+Památník ​ticha v budově železniční stanice Praha-Bubny vznikl jako připomínka bezmála padesáti tisíc lidských bytostí, kterým byly status člověka a právo na život odepřeny a před 80 lety byly odsud odvezeny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. ​Náš sluch akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz vnímat ​neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve tomto zvukovém pásmu ​dorozumívat ​dovedou - pokud ovšem ​díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a je komponována ​pro psycho-geografii ​železniční stanice s temným příběhem.
  
 pozvučí: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet a hosté. ​ pozvučí: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet a hosté. ​
  
-připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny+připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha-Nádraží Bubny 
 vstup volný vstup volný
 +
 http://​prechodnezony.blogspot.cz/​ http://​prechodnezony.blogspot.cz/​
-https://​www.bubny.org/​cz/​ 
  
 +https://​www.bubny.org/​cz/​
  
  
 BUBNY AND ZÁTORY č.376 ​ BUBNY AND ZÁTORY č.376 ​
-intervention for waiting room, weather and surroundings+intervention for the waiting room, weather and surroundings
 5.30 - 7.30 pm 5.30 - 7.30 pm
  
Line 26: Line 30:
 PRAGUE 7 PRAGUE 7
  
-The Shoa monument ​in the Prague-Bubny railway station ​is called Memorial of Silence and was establised ​as a hommage ​of nearly fifty thousand human beings, who were denied status and the rights ​to life. 80 years ago they were sent from here to concentration and extermination camps. The human hearing can not perceive acoustic waves, oscillated at a low frequency of approximatelly ​16 to 20 Hz. But other creatures like cetaceans, elephants, hippos, rhinoceros, eagles, or alligators - are able to do so in such a sound band - until they will not disappear in consequence to us and the climate change. The sonic intervention,​ in the framework of Transition Zone festival, ​vibrates ​at the margin ​of visibility and audibility and is shaped for the psychogeography of this railway station with uncanny ​narrative.+The Memorial of Silence ​in the Prague-Bubny railway station was established ​as a homage ​of nearly fifty thousand human beings, who were denied status and the human rights. 80 years ago they were transported ​from here to concentration and extermination camps. The human hearing can not perceive acoustic waves, oscillated at a low frequency of approximately ​16 to 20 Hz. But other creatures like cetaceans, elephants, hippos, rhinoceros, eagles, or alligators - are able to do so in such a sound band - until they will not disappear in consequence to us and the climate change. The sonic intervention,​ in the framework of Transition Zone festival, ​is tuned to vibrate ​at the margins ​of visibility and audibility and shaped for the psychogeography of this railway station with the noir narrative.
  
 Soundings: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet and guests. Soundings: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet and guests.
  
-Center for Audiovisual Studies, FAMU, in cooperation with the Memorial of Silence - Bubny Station+Center for Audiovisual Studies, FAMU, in cooperation with the Memorial of Silence-Bubny Station
  
 free entry free entry
  
tiskova_zprava_bubny.txt · Last modified: 2018/05/14 14:14 by milos-vojtechovsky