User Tools

Site Tools


tiskova_zprava_bubny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
tiskova_zprava_bubny [2018/05/13 14:02]
milos-vojtechovsky
tiskova_zprava_bubny [2018/05/14 14:13]
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
 BUBNY A ZÁTORY č.376 BUBNY A ZÁTORY č.376
 +
 intervence pro čekárnu, počasí a okolí intervence pro čekárnu, počasí a okolí
 +
 25.května 17.30 - 19.30 25.května 17.30 - 19.30
  
Line 7: Line 9:
 PRAHA 7 PRAHA 7
  
-Památník v budově železniční stanice Praha-Bubny ​nese název Památník ticha a vznikl jako připomínka bezmála padesáti tisíc lidských bytostí, kterým byly status člověka a právo na život odepřeny a před 80 lety byly odsud odvezeny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. ​Lidský ​sluch vnímat ​akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve takovém ​zvukovém pásmu dovedou - dokud díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a  ​vznikla ​pro psychogeografii ​železniční stanice s temným příběhem.+Památník ​ticha v budově železniční stanice Praha-Bubny vznikl jako připomínka bezmála padesáti tisíc lidských bytostí, kterým byly status člověka a právo na život odepřeny a před 80 lety byly odsud odvezeny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. ​Náš sluch akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz vnímat ​neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve tomto zvukovém pásmu ​dorozumívat ​dovedou - pokud ovšem ​díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a je komponována ​pro psycho-geografii ​železniční stanice s temným příběhem.
  
 pozvučí: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet a hosté. ​ pozvučí: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet a hosté. ​
  
-připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny+připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha-Nádraží Bubny
 vstup volný vstup volný
 http://​prechodnezony.blogspot.cz/​ http://​prechodnezony.blogspot.cz/​
 https://​www.bubny.org/​cz/​ https://​www.bubny.org/​cz/​
- 
  
  
 BUBNY AND ZÁTORY č.376 ​ BUBNY AND ZÁTORY č.376 ​
-intervention for waiting room, weather and surroundings+intervention for the waiting room, weather and surroundings
 5.30 - 7.30 pm 5.30 - 7.30 pm
  
Line 26: Line 27:
 PRAGUE 7 PRAGUE 7
  
-The Shoa monument ​in the Prague-Bubny railway station ​is called Memorial of Silence and was establised ​as a hommage ​of nearly fifty thousand human beings, who were denied status and the rights ​to life. 80 years ago they were sent from here to concentration and extermination camps. The human hearing can not perceive acoustic waves, oscillated at a low frequency of approximatelly ​16 to 20 Hz. But other creatures like cetaceans, elephants, hippos, rhinoceros, eagles, or alligators - are able to do so in such a sound band - until they will not disappear in consequence to us and the climate change. The sonic intervention,​ in the framework of Transition Zone festival, ​vibrates ​at the margin ​of visibility and audibility and is shaped for the psychogeography of this railway station with uncanny ​narrative.+The Memorial of Silence ​in the Prague-Bubny railway station was established ​as a homage ​of nearly fifty thousand human beings, who were denied status and the human rights. 80 years ago they were transported ​from here to concentration and extermination camps. The human hearing can not perceive acoustic waves, oscillated at a low frequency of approximately ​16 to 20 Hz. But other creatures like cetaceans, elephants, hippos, rhinoceros, eagles, or alligators - are able to do so in such a sound band - until they will not disappear in consequence to us and the climate change. The sonic intervention,​ in the framework of Transition Zone festival, ​is tuned to vibrate ​at the margins ​of visibility and audibility and shaped for the psychogeography of this railway station with the noir narrative.
  
 Soundings: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet and guests. Soundings: Matěj Šenkyřík,​ Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský,​ Martin Zet and guests.
  
-Center for Audiovisual Studies, FAMU, in cooperation with the Memorial of Silence - Bubny Station+Center for Audiovisual Studies, FAMU, in cooperation with the Memorial of Silence-Bubny Station
  
 free entry free entry
  
tiskova_zprava_bubny.txt · Last modified: 2018/05/14 14:14 by milos-vojtechovsky