User Tools

Site Tools


tiskova_zprava_bubny

BUBNY A ZÁTORY č.376

intervence pro čekárnu, počasí a okolí

25.května 17.30 - 19.30

Památník ticha nádraží Praha - Bubny PRAHA 7

Památník ticha v budově železniční stanice Praha-Bubny vznikl jako připomínka bezmála padesáti tisíc lidských bytostí, kterým byly status člověka a právo na život odepřeny a před 80 lety byly odsud odvezeny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Náš sluch akustické vlny, kmitající na frekvenci okolo 16 až 20 Hz vnímat neumí. Ovšem bytosti jako kytovci, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se ve tomto zvukovém pásmu dorozumívat dovedou - pokud ovšem díky lidem a klimatickým změnám nevyhynou. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na pomezí viditelnosti a slyšitelnosti a je komponována pro psycho-geografii železniční stanice s temným příběhem.

pozvučí: Matěj Šenkyřík, Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský, Martin Zet a hosté.

připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s Památníkem ticha-Nádraží Bubny

vstup volný

http://prechodnezony.blogspot.cz/

https://www.bubny.org/cz/

BUBNY AND ZÁTORY č.376 intervention for the waiting room, weather and surroundings 5.30 - 7.30 pm

Memorial of the Silence the railway station Praha-Bubny, PRAGUE 7

The Memorial of Silence in the Prague-Bubny railway station was established as a homage of nearly fifty thousand human beings, who were denied status and the human rights. 80 years ago they were transported from here to concentration and extermination camps. The human hearing can not perceive acoustic waves, oscillated at a low frequency of approximately 16 to 20 Hz. But other creatures like cetaceans, elephants, hippos, rhinoceros, eagles, or alligators - are able to do so in such a sound band - until they will not disappear in consequence to us and the climate change. The sonic intervention, in the framework of Transition Zone festival, is tuned to vibrate at the margins of visibility and audibility and shaped for the psychogeography of this railway station with the noir narrative.

Soundings: Matěj Šenkyřík, Jiří Rouš, Martin Janoušek, Vendula Guha, Nikola Klinger, Jakub Krejčí, Miloš Vojtěchovský, Martin Zet and guests.

Center for Audiovisual Studies, FAMU, in cooperation with the Memorial of Silence-Bubny Station

free entry

tiskova_zprava_bubny.txt · Last modified: 2018/05/14 14:14 by milos-vojtechovsky