User Tools

Site Tools


studijni_opora_1_bloku_technickeho_cviceni_cas_1

Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1

Úvodní blokové cvičení (společné pro 1. a 4. ročník)

You are on our CAS wiki: http://cas.famu.cz/wiki/ You can sign in and get access to edit these pages yourselves.

Specifically the Blok page is here: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=blok_technickych_cviceni This is the definitive schedule for your bloks and it can change so you need to be aware of what's happening on it on a regular basis.

If you can't make a blok you should contact the teacher responsible. Bloks are povine so missing them should not be something done lightly.

Pavel Havrda is our equipment person at CAS who is responsible for loaning equipment. His hours are MOnday 15:00-16:00. Jalub Hybler is our equipment person at IIM and rental time and hours are Wednesday from xx-xx.

Bila kniha info is here: https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/vyrobni-listy-cas/. You shuld consult with your dilna leader about 'opening your white book exercise'.

RUP (your study plan) info is here: https://sp.amu.cz/cs/katedra373.html.

Média

K výrobě DCP lze bez problémů využít program DCP-o-matic na stanici MacPro v pracovně CAS 436. Jde o intuitivní program s minimem možností, který spolehlivě vypočítá DCP balíky prakticky z libovolných médií. Na stejném počítači je pro kontrolu možné použít DCP-o-matic player. Případné základní instrukce poskytne martin.blazicek@famu.cz.

Možnosti výroby DCP (Digital Cinema Package) ve Studiu FAMU

v souvislosti s přechodem projekce FAMU na technologii DCI se s DCP počítá jako s hlavním výstupním formátem školních cvičení. DCP je také nejvhodnější formát pro tuzemské nebo zahraniční festivaly.

K výrobě DCP je možné použít DaVinci Resolve Studio, od verze 15. V této verzi je možné exportovat plnohodnotné nekryptované DCP bez nutnosti speciální licence pro DCP export. DaVinci Resolve Studio verze 15 je nainstalovaná ve Studiu FAMU na pracovišti Grading - místnost 3113 a na pracovišti Střižna - místnost 3109.

Export (výstup) DCP z DaVinci Resolve je poměrně snadný. Jako vstup může sloužit přímo timeline projektu, který barvíte, nebo lze naimportovat již hotový master ve vyšším datovém toku, např. ProRes 422 HQ, ProRes 4444, nebo jako sekvenci tiff. V DaVinci Resolve lze masterovat i DCP s vícekanálovým zvukem. Vícekanálový zvuk může být embedovaný již ve vstupním masteru např. ProRes mov, nebo lze naimportovat jednotlivé zvukové stopy jako wav soubory. pozn.: technická kvalita výsledného DCP bude odpovídat kvalitě vstupních obrazových a zvukových souborů.

Omezením je, že výsledné DCP z DaVinci Resolve nemůže obsahovat samostatnou podtitulkovou stopu (DaVinci Resolve nepodporuje podtitulky ve formátu xml). Podtitulky musí být přímo vložené (burn-in) do obrazu. Podtitulky lze v DaVinci Resolve vložit přímo do obrazu ze vstupního formátu srt. U vícejazyčných podtitulkových verzí je tedy nutno vyrobit samostatné DCP pro každou jazykovou verzi podtitulků. Dalším omezením je, že výsledné DCP nemůže být kryptované.

Postup výroby DCP v DaVinci Resolve Studio, od verze 15 (postup vyžaduje alespoň základní znalost práce s programem DaVinci Resolve)

1. nastavit rozlišení timeline - DCI norma stanovuje 2 základní projekční formáty – DCI flat a DCI scope – v Master Settings nastavit požadované rozlišení. Pokud je materiál v rozlišení full HD, je tomu nejbližší nastaveni DCI Flat 1,85 1998 x 1080.

2. nastavit fps timeline podle vašich vstupních materiálů – obraz i zvuk musí mít stejné fps – původní norma DCI „Interop“ povoluje pouze 24fps, novější norma „SMPTE“ povoluje 24fps i 25fps. Některá starší kina nedokáží DCP s 25 fps přehrát!

3. naimportovat váš film - obraz i zvuk - v co nejlepší kvalitě – obraz buď jako sekvenci tiff nebo dpx, nebo jako movíčko např. ProRes 422 HQ, ProRes 4444, DNxHD 220, DNxHR,… Vícekanálový zvuk jako jednotlivé wav soubory, nebo embedovaný v movíčku. Jednotlivé zvukové stopy musí být správně pojmenované a ve správném pořadí, konvence názvů a pořadí je: L, R, C, LFE, Ls, Rs Zvukové stopy pro DCP je potřeba ve zvukové výrobě správně připravit - výsledný zvukový mix pro kino projekci (tedy i pro DCP) má jiné předepsané úrovně než standardní mix pro TV nebo internet!!!

4. vytvoříme timeline z naimportovaného obrazu a zvuku A/ video s embedovaným 5.1 zvukem - jedna video stopa a jedna audiostopa 5.1 B/ obraz a zvuk jsou zvlášť – jedna video stopa a 6 audio stop, nutno do timeline vkládat ve správném pořadí - L, R, C, LFE, Ls, Rs

5. pro případ B/ musíme namapovat vícekanálový zvuk – nastavíme v modulu Fairlight: Bus Format nastavit na 5.1 Link Group - všech 6 kanálů označit a nastavit link jako 5.1

6. vytvoření a export DCP – v modulu Deliver: nastavení videa: Format: DCP Codec: Kakadu JPEG2000 Type: např. 2K DCI Flat Maximum bit rate: norma povoluje max 250 Mbit/s, doporučené je použít hodnotu 150 - 200 Mbit/s pro 25 fps nezaškrtávat „Use interop packaging“, tím se vytvoří SMPTE DCP. nastavení audia: pro jednu 5.1 stopu (audio bylo embedované ve zdrojovém movíčku - typ A/) Output Track nastavit na Timeline Track pro 6 samostatných audiostop (audio se importovalo jako 6 wav souborů – typ B/) Output Track nastavit na Main 1 (5.1) vygenerování názvu DCP podle konvence: DCP je složka ve které je několik souborů- obraz, zvuk, a různá metadata. DCP musí být správně pojmenované. V názvu DCP je obsažena informace důležitá pro obsluhu digitálního projektoru (promítače) – typ pořadu, projekční formát, jazyková verze…. aby promítač správně nastavil projektor a maskování plátna. K vygenerování názvu podle konvence slouží Name Generator. Postup: v záložce Deliver/Video/Composition name stiskneme tlačítko Browse a objeví se rozhraní name generátoru. Vyplníme potřebné parametry (více o name konvenci na https://isdcf.com/dcnc/) Z name generátoru zkopírujeme finální název do políčka Deliver/File/Custom name

7. spustíme Render (Add to Render Queue a Render )

pozn. Po skončení renderu se DCP uloží podle zadané cesty. Výsledné DCP zkontrolujeme přehráním v DaVinci Resolve. Velikost DCP odpovídá přibližně 1GB na 1 minutu filmu (pro 2K) Pokud se DCP posílá přes internet, je vhodné celé DCP předem zazipovat.

DCP-o-matic Kromě DaVinci Resolve je možné pro výrobu DCP použít freewarový program DCP-o-matic (verze pro Windows, Mac OS X a Linux), který lze stáhnout zde: https://dcpomatic.com/download Uživatelský manuál je k dispozici zde: https://dcpomatic.com/manual/pdf/dcpomatic.pdf

Nastavení volitelných parametrů je obdobné jako u Davinci Resolve:

DCP: Použít ISDCF název: zaškrtnout Typ obsahu: podle obsahu - většinou Short (Krátký film) Reels: Jeden reel Standard: Interop (24 fps) nebo SMPTE (24 nebo 25 fps)

Video: Kontejner: pro full HD zdroj - DCI Flat (1988×1080) Rozlišení: pro full HD zdroj – 2K Frame rate: podle zdroje 24 nebo 25 Bandwidth/Šířka pásma: pro 2K- 150-200 Mbit/s

Zvuk: Kanály: 6 – 5.1 Procesor: Žádný

Stejně jako u DaVinci Resolve je i v softwaru DCP-o-matic nutné dbát na kvalitu vstupních materiálů a na správné úrovně modulace zvukových stop. Výsledné DCP je možné zkontrolovat v programu DCP-o-matic Player (součást instalační sady DCP-o-matic).Pokud máte technické problémy nebo jakékoli dotazy ohledně exportu filmu do formátu DCP, kontaktujte pracovníky Studia FAMU: Jan Kovačovič - tel. 234 244 418, jan.kovacovic@studiofamu.cz (TV odd.) Vít Petrášek – tel. 234 244 418, vit.petrasek@studiofamu.cz (TV odd.) Martin Hřebačka - tel. 602 364 252, martin.hrebacka@studiofamu.cz (data & workflow manager)

studijni_opora_1_bloku_technickeho_cviceni_cas_1.txt · Last modified: 2020/01/30 18:16 by martin-blazicek