User Tools

Site Tools


steina_and_woody_vasulka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

steina_and_woody_vasulka [2017/11/22 10:39] (current)
martin-blazicek created
Line 1: Line 1:
 +Otázky:
  
 +  * Jmenujte a zařaďte v souvislostech některé z událostí, které na konci 60. let ovlivnili tvorbu Vasulkových.
 +  * Jmenujte některé členy a popište cíle skupiny Perception.
 +  * Jmenujte a popište některé videonástroje,​ se kterými pracovali Vasulkovi.
 +  * Popiště aktivity The Kitchen na začátku 70. let
 +  * Zařaďte do souvislostí tvorbu Vasulkových v Buffalu (od poloviny 70. let).
 +  * Jmenujte některá díla Vasulkových v 80. letech, vysvětlete základní témata a inspirační zdroje.
 +
 +Literatura:
 +
 +  * Lenka Doloanová – Steina a Woody Vasulkovi: Dialog s démony nástrojů, NAMU 2011
steina_and_woody_vasulka.txt · Last modified: 2017/11/22 10:39 by martin-blazicek