User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2020/03/08 20:06]
martin-blazicek
start [2020/08/04 16:14]
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
-instalace ​DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.+DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.
  
-Stránky a témata:+Studijní opory:
  
   * [[Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1]]   * [[Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1]]
start.txt · Last modified: 2020/08/04 16:14 by martin-blazicek