User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2020/03/08 20:06]
martin-blazicek
start [2020/08/04 16:14]
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
-instalace ​DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.+DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.
  
-Stránky a témata:+Studijní opory:
  
   * [[Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1]]   * [[Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1]]
Line 12: Line 12:
   * [[Studijní opora 8 bloku technického cvičení CAS 8]]   * [[Studijní opora 8 bloku technického cvičení CAS 8]]
  
 +Výuka:
  
-  * [[Bienále v Benátkách]] 
   * [[Blok technických cvičení]]   * [[Blok technických cvičení]]
 +  * [[Dějiny audiovizuálních teorií]]
   * [[Dějiny nových médií / New Media History]]   * [[Dějiny nových médií / New Media History]]
   * [[Praktika CAS]] – 1. ročník, IIM   * [[Praktika CAS]] – 1. ročník, IIM
 +
 +Projekty:
 +
 +  * [[Bienále v Benátkách]]
   * [[Dílna MV]]   * [[Dílna MV]]
   * [[Targu Mures]]   * [[Targu Mures]]
-  * [[Dějiny audiovizuálních teorií]] 
   * [[Studenti 18/19]]   * [[Studenti 18/19]]
   * [[OP3V cesty]]   * [[OP3V cesty]]
start.txt · Last modified: 2020/08/04 16:14 by martin-blazicek