User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2020/03/08 20:06]
martin-blazicek
start [2020/03/08 20:06]
martin-blazicek
Line 12: Line 12:
   * [[Studijní opora 8 bloku technického cvičení CAS 8]]   * [[Studijní opora 8 bloku technického cvičení CAS 8]]
  
 +Výuka:
  
-  * [[Bienále v Benátkách]] 
   * [[Blok technických cvičení]]   * [[Blok technických cvičení]]
 +  * [[Dějiny audiovizuálních teorií]]
   * [[Dějiny nových médií / New Media History]]   * [[Dějiny nových médií / New Media History]]
   * [[Praktika CAS]] – 1. ročník, IIM   * [[Praktika CAS]] – 1. ročník, IIM
 +
 +Projekty:
 +
 +  * [[Bienále v Benátkách]]
   * [[Dílna MV]]   * [[Dílna MV]]
   * [[Targu Mures]]   * [[Targu Mures]]
-  * [[Dějiny audiovizuálních teorií]] 
   * [[Studenti 18/19]]   * [[Studenti 18/19]]
   * [[OP3V cesty]]   * [[OP3V cesty]]
start.txt · Last modified: 2020/08/04 16:14 by martin-blazicek