User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/03/08 20:06]
martin-blazicek
start [2020/08/04 16:14] (current)
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
-instalace ​DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.+DokuWiki slouží jako pracovní prostor pro studenty a pedagogy [[http://​cas.famu.cz|Centra audiovizuálních studií FAMU]], včetně studentských prací. Informace zde uveřejněné jsou určeny pro interní potřeby a není garantována jejich správnost, nebo úplnost.
  
 Studijní opory: Studijní opory:
start.txt · Last modified: 2020/08/04 16:14 by martin-blazicek