User Tools

Site Tools


spolupracuji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
spolupracuji [2021/01/06 23:09]
martin-blazicek removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-Vodstrčilová Naďa  
-kulturnibenatky@seznam.cz 
- 
-Eliška Perglerová ​ 
-pergeliska@gmail.com 
- 
-david helán 
-heland@seznam.cz 
- 
-Stepan Matejka 
-stepanmatejka@seznam.cz 
- 
- 
-Lucie Fryčová 
- 
-Lenka Kerdová 
-lenka.kerdova@hotmail.com 
- 
-Štěpán Matějka 
- 
-Helena Jiráková, HELUSH YIRAQ, FAVU 
-Mobil: 604 973 051 
-Email:​ helena.jirakova@seznam.cz 
-Web:​ http://​helushyiraq.wixsite.com/​artwork 
-Skype:​ Skype Helena.jirakova 
- 
-Jindřich Traugott 
-jindra@traugott.cz 
- 
-Adam Trefil 
- 
-trefil@seznam.cz 
- 
-Klára Trsková 
- 
- 
-Káťa Pěkná 
- 
-K.Pekna@seznam.cz 
- 
-Viktória Černegová 
- 
-Bára Šimonová + Markéta Mráčková (?) 
- 
-Martin Zet 
-m.zet@volny.cz 
- 
-Bruno Cunha z HAMU 
-bruncomp@gmail.com 
- 
- 
-Adam Směták, ​ 
-matyasv.zeman@seznam.cz 
- 
-UJEP: ateliér Time Based Media 
-pavel mrkus 
-pavel.mrkus@ujep.cz 
-dan.hanzlik@seznam.cz 
- 
-KALD - scénografie - studenti od Roberta Smolíka, Lukáš Jiřička 
-robert.smolik@seznam.cz 
- 
-Michal Cáb 
-michal.cab@gmail.com 
- 
-Kryštof Pešek 
-krystof.pesek@gmail.com 
- 
-Alžběta Pavelková 
-pavelkova.alzbeta@gmail.com 
- 
-Killiekrankie (Jiří Machů_george.machu@seznam.cz , Jan Kostera) 
- 
- 
- 
-Petra Bučková 
-petra-buckova@seznam.cz 
- 
-Dagmar Šubrtová 
-dasas@email.cz 
- 
-Ondřej Vavrečka 
- 
- 
-Pavel Sterec 
-pavel.sterec@gmail.com 
- 
-palo fabus 
- 
-palo.fabus@gmail.com 
- 
-Adina Šulcová - adinasulcova@icloud.com  ​ 
- 
-Matyáš Zeman - matyasv.zeman@seznam.cz 
- 
-Alex Sihelská 
- 
-Nela Bártová - nelkafofelka@gmail.com ​ 
- 
-Pavel Uličný 
-pavel.ulicny@gmail.com 
- 
-studenti KF 
- 
-Martin Dušek 
-martin.dusek.96@gmail.com 
- 
-Martin Netočný ​ 
- 
-netocnymartin@gmail.com 
- 
-Světlna Malinová 
- 
-svetlamalinova@seznam.cz 
- 
-kontaktni osoba: ​ 
- 
-Markéta Kinterová, 
- 
-marketa.kinterova@volny.cz ​ 
- 
-Veronika Danhelová 
- 
-vdanhelova@gmail.com 
- 
-Martin Ryšavý (film Na vodě) 
-martin-rysavy@volny.cz 
- 
-Jan Danhel - film 
-jan.danhel@famu.cz 
- 
- 
-Jiří Sádlo 
-saadlo@volny.cz 
- 
- 
-Václav Cílek 
-cilek@gli.cas.cz 
- 
- 
- 
- 
-