User Tools

Site Tools


richard_grusin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

richard_grusin [2018/03/19 16:28]
milos-vojtechovsky created
richard_grusin [2018/03/19 17:04] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-Richard Grusin (1953) působí jako profesor na University of Wisconsin-Milwaukee,​ kde založil a vedl "​Center for 21st Century Studies"​. Je autorem řady textů a několika knih, včetně (společně s Jay Davidem Bolterem), "​Remediation:​ Understanding New Media";​ "​Culture,​ Technology, and the Creation of America’s National Parks";​ a "​Premediation:​ Affect and Mediality After 9/​11"​. ​+**Richard Grusin** (1953) ​ 
 + 
 +{{:​grusin.jpg?​200|}} 
 + 
 +působí jako profesor na University of Wisconsin-Milwaukee,​ kde založil a vedl "​Center for 21st Century Studies"​. Je autorem řady textů a několika knih, včetně (společně s Jay Davidem Bolterem), "​Remediation:​ Understanding New Media";​ "​Culture,​ Technology, and the Creation of America’s National Parks";​ a "​Premediation:​ Affect and Mediality After 9/​11"​. ​
 Je editor tří sborníků: "The Nonhuman Turn", "​Anthropocene Feminism",​ a "After Extinction"​. Je editor tří sborníků: "The Nonhuman Turn", "​Anthropocene Feminism",​ a "After Extinction"​.
  
richard_grusin.txt · Last modified: 2018/03/19 17:04 by milos-vojtechovsky