User Tools

Site Tools


richard_grusin

This is an old revision of the document!


Richard Grusin (1953) působí jako profesor na University of Wisconsin-Milwaukee, kde založil a vedl “Center for 21st Century Studies”. Je autorem řady textů a několika knih, včetně (společně s Jay Davidem Bolterem), “Remediation: Understanding New Media”; “Culture, Technology, and the Creation of America’s National Parks”; a “Premediation: Affect and Mediality After 9/11”. Je editor tří sborníků: “The Nonhuman Turn”, “Anthropocene Feminism”, a “After Extinction”.

http://c21uwm.com/anthropocene/wp-content/uploads/2014/03/AntFemProgram.pdf

https://ecomig2014.files.wordpress.com/2014/08/grusin-richard-premediation-affect-and-mediality-after-911.pdf

richard_grusin.1521473315.txt.gz · Last modified: 2018/03/19 16:28 by milos-vojtechovsky