User Tools

Site Tools


remediace

This is an old revision of the document!


Pojem R. Grusina a J.D. Boltera je odvozený z latinského remederi – uzdravit, vrátit zdraví. V přeneseném smyslu jde pojem, využívaný při promýšlení způsobů, jakými nové médium mění a “vylepšuje” starší mediální formy.

V kontextu teorie médií nabývá slovo remediace často význam slova reforma, ve smyslu radikálního vylepšení předchozích médií (např. vylepšení televize zavedením digitální, interaktivní televize, která nabídne divákům větší svobodu volby).

“Reprezentaci jednoho média druhým můžeme opět označit jako remediaci a budeme dále tvrdit, že remediace je charakteristickým rysem nových digitálních médií”.

Bolter s Grusinem nespojují remediaci s nástupem digitálních médií, ale prezentují ji jako princip, který můžeme zpětně sledovat od renesance a vynálezu lineární perspektivy, přes fotografii 19. století, po film 20. století. Koncept remediace slouží především k pochopení nových, digitálních médií, v jejichž formách můžeme sledovat vliv starších médií a tradičních principů reprezentace.

Archeologie médií

Dějiny_audiovizuálních_teorií

remediace.1521455899.txt.gz · Last modified: 2018/03/19 11:38 by milos-vojtechovsky