User Tools

Site Tools


raimondus_lullus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
raimondus_lullus [2017/10/18 14:21]
milos-vojtechovsky created
raimondus_lullus [2017/10/18 15:06] (current)
milos-vojtechovsky
Line 4: Line 4:
 Na synkretický směr který bývá nazýván Lullismus navazovala celá řada barokních a pozdně renesančních učenců jako například Na synkretický směr který bývá nazýván Lullismus navazovala celá řada barokních a pozdně renesančních učenců jako například
  
-Athanasius Kircher+[[Athanasius Kircher]]
  
-Mersenenius+[[Marin_Mersenne]]
  
-Gianbattista della Porta+[[Gianbattista della Porta]]
 další další
  
-viz Deep time of Media+viz [[Deep time of Media]] 
 + 
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
raimondus_lullus.1508329281.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:21 by milos-vojtechovsky