User Tools

Site Tools


raimondus_lullus

Lullus či Lullius Raimondus pravým jménem Raimon Lul, scholastik a alchymista španěl.(narozen 1235 v Palmě na ostrově Mallorce – zemřel 1315). Náleží i životem i myšlením mezi nejzajímavější zjevy středověkých mystiků. Nejprve rytířský dobrodruh, pak mystik a fanatik víry, vyhledává přední kulturní místa své doby, aby hlásal vyhlazení islámu a šířil svou nauku. Žil v Paříži, Římě, Montpellieru, Tunisu, na Kypru, v Janově, Pise, Avignonu. Jeho literární činnost, vztahující se k nejrůznějším odvětvím, není nikterak výrazem původnosti myšlénkové, jako spíše dokladem chvatu jeho života a chtivosti provésti své názory. Toto jmenovitě se týká jeho methody (ars Lulliana), jejíž myšlenky v přečetných spisech parafrasoval, mnohdy doslovně. Hledal totiž, jak by bylo možno a priori stanoviti formy všech možných kombinací myšlénkových, k čemuž užil tak čistě mechanického prostředku, jakým jsou soustředné otáčecí desky. To jest obsahem jeho proslulého díla Ars Magna, složeného kol r. 1275, jehož základní myšlénka došla později povšimnutí G. Bruna i samého Leibnize. Takovýmto schematisováním pojmův jest nejpádněji doložen jeho scholastický realismus, jejž úplně postavil ve službu víry. Sloučiti průkaznost filosofickou s tajemným obsahem dogmat o Trojici, dědičném hříchu, o vtělení Kristově bylo jeho stanoviskem filosofickým. Obraz o jeho všestrannosti dlužno doplniti poukazem k básnické jeho činnosti (básně v katalanštině složené vydal Rossolló, Obras rimadas, Palma, 1859) a k činnosti alchymistické, kde jej dlužno označiti jako původce přírodnického mysticismu alchymistův. Přívrženci jeho nauky po jeho smrti organisovali se pod jménem lullistů v sektu, proti jejímž přílišnostem autority církevní viděly se nuceny vystoupiti. Kritické vydáni spisů Lullových podnikl Rossolló (Palma, 1886) Ottův slovnik naučný Na synkretický směr který bývá nazýván Lullismus navazovala celá řada barokních a pozdně renesančních učenců jako například

Athanasius Kircher

Marin_Mersenne

Gianbattista della Porta další

viz Deep time of Media

*genealogie_komputacnich_aparatu

raimondus_lullus.txt · Last modified: 2017/10/18 15:06 by milos-vojtechovsky