User Tools

Site Tools


promitani

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
promitani [2019/06/16 18:32]
milos-vojtechovsky
promitani [2019/07/01 17:59] (current)
milos-vojtechovsky
Line 119: Line 119:
 Procházka s geologem Radkem Mikulášem Procházka s geologem Radkem Mikulášem
  
 +pavel matela
  
 +saadlo@volny.cz
 +martina.johnova1@gmail.com
 +pvm@pavelmatela.com
  
 RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině. Od počátku 90. let publikuje články o ichnologii, paleontologii,​ geomorfologii a dějích v přírodním ledu v časopise Vesmír. Psal pro časopisy Živa a Ochrana přírody; celkem dosud uveřejnil asi 70 popularizačních textů v českém jazyce, z toho 50 ve Vesmíru. RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině. Od počátku 90. let publikuje články o ichnologii, paleontologii,​ geomorfologii a dějích v přírodním ledu v časopise Vesmír. Psal pro časopisy Živa a Ochrana přírody; celkem dosud uveřejnil asi 70 popularizačních textů v českém jazyce, z toho 50 ve Vesmíru.
promitani.txt · Last modified: 2019/07/01 17:59 by milos-vojtechovsky