User Tools

Site Tools


promitani

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
promitani [2019/06/14 14:56]
milos-vojtechovsky
promitani [2019/07/01 17:59] (current)
milos-vojtechovsky
Line 15: Line 15:
 David Helán – performance David Helán – performance
 Miloš Šejn – performance Miloš Šejn – performance
 +Martin Zet
 +Dáša Subrtová
  
 Θ 17 – 18.30 procházka s geologem Radkem Mikolášem po okolí zámku Θ 17 – 18.30 procházka s geologem Radkem Mikolášem po okolí zámku
Line 117: Line 119:
 Procházka s geologem Radkem Mikulášem Procházka s geologem Radkem Mikulášem
  
 +pavel matela
  
 +saadlo@volny.cz
 +martina.johnova1@gmail.com
 +pvm@pavelmatela.com
  
 RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině. Od počátku 90. let publikuje články o ichnologii, paleontologii,​ geomorfologii a dějích v přírodním ledu v časopise Vesmír. Psal pro časopisy Živa a Ochrana přírody; celkem dosud uveřejnil asi 70 popularizačních textů v českém jazyce, z toho 50 ve Vesmíru. RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině. Od počátku 90. let publikuje články o ichnologii, paleontologii,​ geomorfologii a dějích v přírodním ledu v časopise Vesmír. Psal pro časopisy Živa a Ochrana přírody; celkem dosud uveřejnil asi 70 popularizačních textů v českém jazyce, z toho 50 ve Vesmíru.
promitani.1560517007.txt.gz · Last modified: 2019/06/14 14:56 by milos-vojtechovsky