User Tools

Site Tools


promitani

Projekce dokumentárních nebo animovaných filmů s tématikou ekologie, krajiny, životního prostředí. lokální/globální

projekce Záložna

– pátek 28. června

♠ 15h slavnostní zahájení bienále na Husově náměstí

♣ 15.30 hudba, Zámek

♣ 16h performance: Marek Hlaváč – zvuková akce David Helán – performance Miloš Šejn – performance Martin Zet Dáša Subrtová

Θ 17 – 18.30 procházka s geologem Radkem Mikolášem po okolí zámku

19 – 20 zábava a večeře u ohně ve Skautském institutu pod zámkem

20h – další program bude upřesněn

SOBOTA 29. 6. procházka / program pro děti / intervence v prostoru / hudební vystoupení, přednášky

projekce v sále Záložny Husovo náměstí čp. 39, předběžný program:

Anna Petruželová – NEVÍM, KALUŽE ČR, dokument, 10 min

Nekonečné sucho. Popraskaná půda, zvadlé květiny, sežehlá tráva. Čekání na vodu je jako čekání na jakoukoliv změnu. Tak nebo tak přijde. A když konečně dorazí déšť, je to spása. Zbytky všeho nadšení se nachází v kaluži, která je zdrojem života. Zmizí však stejně rychle, jako se objeví.Anna Petruželová (1998) studuje na katedře dokumentární tvorby FAMU.

Kryštof Zvolánek – Mezi odpady ČR, dokument, 28min Musí změna přijít od nás, nebo jí musí prosadit zákon? Globální problém nekontrolované výroby odpadu je zřetelný i na úrovni obcí, které jsou ze zákona zodpovědné za jeho svoz a recyklaci. Dokument staví na přirozené všímavosti lidí, kteří s odpady přichází do styku každý pracovní den: popeláři Technických služeb Zlín, vedoucí třídící linky, správce skládky či referentka odpadového hospodářství města Zlín. Kryštof Zvolánek studuje na katedře dokumentární tvorby FAMU krystofzvolanek

Tomáš Hlaváček – Klimakemp dokument ČR 2018 Vedle dokumentární tvorby se GUERILLA.film zabývá rozličnou audiovizuální tvorbou, konceptuálním dokumentem, exprimentálním filmem a inscenovaným krátkometrážním filmům. GUERILLA.film založil v roce 2008 Tomáš Hlaváček, spolu s Juliusem Majerníkem, Martinem Freundem a Petrou Hlaváčkovou http://kdt.famu.cz/author/hlavacek/ Vladimir Turner – ZA UHELNOU OPONOU ČR, 2018, 30 min V postapokalyptické krajině uhelné pánve na severu České Republiky se skrze výtvarně pojatý film seznamujeme se současným environmentálním hnutím, jehož mottem je “změňme systém, ne klima”. Proč jsou ekologičtí aktivisté označováni za extremisty je pro režiséra jeden z příkladů toho, jak si stát buduje nepřítele, na základě čehož posiluje svou moc.

Vladimír Turner ( nar.1986) je audiovizuální umělec a filmař. Absolvoval audiovizuální studia na FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP, stáže a residenční pobyty v Buenos Aires, Valencii, Nijmegenu, Toulouse, Rotterdamu či třeba Brisbane. Migruje mezi filmem, uměním ve veřejném prostoru a aktivismem, které nevnímá odděleně. S jeho pracemi se setkáte na ulicích, filmových plátnech, v galeriích. V roce 2017/2018 byl hostujícím pedagogem Centra audiovizuálních studií, FAMU. Vladimír Turner

Jan Daňhel – Tajga Bezdězskaja 8 mm, 27minut 2012 zvuk: Daňhel, Ježek, Procházka, Kulka, Kofroň Dokument z výzkumného přírodovědecko-archeologického projektu na jehož vzniku se podíleli Jiří Sádlo, Petr Meduna, Petr Pokorný, Jaroslava Šmelcová (a Ivan Mečl). Území mezi Doksy, Českou Lípou, Mimoní, Osečnou, Kuřivody, Bakovem a Bělou pod Bezdězem je reliktní oblast nížinné tajgy. Devět tisíc let jeho stability ukazuje, že tato krajina je řízena z perspektivy minulosti. Borové ekosystémy se nezměnily skoro 9000 let, nereagovaly ani na holocénní změny klimatu, ani na intenzifikaci lesnictví a holosečného hospodaření. Vytvořily si neúrodné arenické podzoly, vyloučily pokusy o zemědělství a budování velkých měst. Tajga je tedy věčná a odolná díky své schopnosti si vyhojit kulturní zásahy. film patrně uvedou osobně RNDr. Jiří Sádlo a autor filmu Jan Daňhel

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (narozen 1958), vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuje v Botanickém ústavu AV a jeho hlavním tématem je vývoj krajiny a vegetace během holocénu a její současné změny včetně vlivu biologických invazí. Přednáší např. na fakultě humanitních studií UK a vydal několik sbírek poesie. Jan Daňhel (nar. 1971 v Praze) je střihač, fotograf, pedagog FAMU a člen Skupiny českých a slovenských surrealistů. Je autorem řady samostatných fotografických výstav, například cyklu Vědecký rozhovor (s J. Sádlem), publikuje v časopise Analogon. Editoval například filmy Čtyři slunce (2012), Nebe, peklo (2010), Pokoj v duši (2009), Venkovský učitel (2007), Václav (2008), Štěstí (2005), Divoké včely (2001) a další. ekolist.cz/ http://www.divus.cc/

večer:

Vít Janeček: Houba 2000, 57 min Filmová esej se pokouší vysvětlit přírodu, vědu a civilizaci skrze struktury houby. Kamera: Velimir Kovačic, střih Petr Mrkous, hudba: Martin Mareček, Vít Janeček Zvuk: Jiří Melcher

Vít Janeček Vít Janeček (narozen 1970) je dokumentarista, filmový esejista, pedagog FAMU, producent, člen Asociace režisérů a scenáristů (ARAS). Studoval filmovou vědu na FFUK a dokumentární tvorbu na FAMU. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY, divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, v letech 2012 – 2015 vedl anglickou sekci FAMU – FAMU International. V roce 2014 se svojí ženou režisérkou a producentkou Zuzanou Piussi založil společnost D1film a od roku 2015 v ní vyvíjejí a produkují převážně dokumentární projekty. Jako producent a koproducent v minulosti zaštítil několik svých vlastních filmů (např. Dobrodružství Anny Barbory a Závod ke dnu), v roce 2014 barmsko-český celovečerní hraný film Mnich, v rámci projektu Ministerstva zahraničních věcí a FAMU v Barmě, který vedl od roku 2006 do roku 2017, v projektu dále pokračuje v rámci dalších platforem http://d1film.com/

Martin Ryšavý: Na vodě 2015, 90 min Kamera sleduje hrdinsko-groteskní míjení několika postav na cestě po řece Bílina labyrintem nevyzpytatelné a nestabilní industriální zóny poznamenané těžbou hnědého uhlí. Krajina která není na mapách a nad kterou visí další osudové proměny. Námět a scénář: Pavel Kopecký, Jan Procházka, Martin Ryšavý, kamera: Jan Procházka, Martin Ryšavý. https://bionaut.cz Martin Ryšavý (narozen 1967) je český spisovatel, scenárista a režisér. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku na FAMU. Je autorem dokumentů převážně s etnografickou tématikou – natáčel na Sibiři a ve Vietnamu. Jeho třetí „sibiřský“ film Afoňka už nechce pást soby získal cenu pro nejlepší český dokumentární film na MFDF Jihlava 2004. Jeho film Země snů byl v roce 2010 oceněn cenou Pavla Kouteckého. https://www.famu.cz/

DIVADLO Na Plajchu

METR NAD ZEMÍ 4 mini představení pro jednoho diváka Kde se cítíme bezpečně? S jakým místem je spjaté naše dětství? Kam jsme utíkali před světem a kam utíkáme teď? Vzpomínky jsou ohebné a dětství ne vždy šťastné. studenti druhého ročníku scénografie Katedry alternativní tvorby, DAMU: V. Traburová, T. Havlová, J. Šulík a L. Traore. MYSLIVECKÁ SÁGA marionetové představení o dvou bratrech, synovi, otcovi, strejdovi a psovi. Kdo bude lovec a kdo bude lovený? Rodinná sága se odehrává v temných lesích někde u hranic Československa. Připravte se na zbraně, krev, mrtvá zvířata a krásnou krajinu. Studenti druhého ročníku scénografie Katedry alternativní tvorby, DAMU: V.Traburová, T. Havlová, J. Šulík https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/ koncerty: Ruce naší Dory performance:

NEDĚLE 30. 6. dílny pro děti 16h – slavnostní zakončení bienále náhodný výběr z programu:

celý víkend: Malba – most přes Jizeru

Malba studentů ZUŠ Olešská, Praha, ve věku 12-15 let, pod vedením MgA Kateřiny Pěkné. Na akci se podílí malířsky i výpomocí s organizací a dohledem nad dětmi absolventi ZUŠ Olešská – sdružení Psí hvězda, mnozí z nich jsou dnes studenty vysokých uměleckých škol, umělci, designéři, architekti. Předpokládaný počet účastníků: dětí očekávám přibližně 8, předpokládaný celkový počet účastníků je max. 20 osob. Doba provedení malby: 15.-16.6. nebo 21.-22.6., případně ještě navíc jedno odpoledne někdy v pracovním týdnu, koncem června. Velikost malované plochy: cca 35 x 1,35m

další uinformace: http://katerinapekna.cz/

(vyzdobení mostu je sponzorováno městem Benátky nad Jizerou).

Pátek 17 hod. Procházka s geologem Radkem Mikulášem

pavel matela

saadlo@volny.cz martina.johnova1@gmail.com pvm@pavelmatela.com

RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině. Od počátku 90. let publikuje články o ichnologii, paleontologii, geomorfologii a dějích v přírodním ledu v časopise Vesmír. Psal pro časopisy Živa a Ochrana přírody; celkem dosud uveřejnil asi 70 popularizačních textů v českém jazyce, z toho 50 ve Vesmíru.

HUDBA

Miroslav Tóth, solo na saxofon a elektronika

Miroslav Toth, foto Jan Trojan Skladatel a saxofonista Miroslav Tóth narozený v roce 1981 v Bratislavě. Je doktorand na HAMU v Praze u Michala Rataje. Autorem několika oper či videooper. Jeho skladbu The Quartet of Tentacles Reaching Out hrál Kronos Quartet, napsal také Teorii absolutního smutku pro soprán a orchestr, elektroakustickou Kyberpunkomšu, desetidílné Requiem za mafiána pro á capella sbor a kontratenoristu, komorní klavírní koncert Smutný valčík a řadu skladeb pro menší obsazení, sólisty i autorské seskupení jako Dunkeltherapie nebo Funeral Marching Band a v neposlední řadě spolupracoval i s Pražským improvizačním orchestrem.

Jan Trojan (*1982) studoval skladbu na Konzervatoři v Teplicích (Václav Bůžek) a Hudební fakultě AMU. V roce 2012 ukončil postgraduální studium skladby v oblasti elektroakustické tvorby na téma akustická ekologie a zvuková krajina. Zúčastnil se řady workshopů v oblasti elektroakustické hudby, obdržel cenu v soutěžích Generace (2004, 2008) a 60 konkrétních vteřin hudby (2008). Dále se zúčastnil kompozičních kurzů ISA 2007, absolvoval dvousemestrální studijní stáž na Universität der Künste v Berlíně (2011-12). Od roku 2012 je odborným asistentem katedry skladby v Praze pro obor elektroakustická hudba. Věnuje se provádění zvukových performancí jako sólový performer či ve skupině svých experimentálních spoluhráčů. Svět kolem sebe vnímá jako pestrou krajinu zvuků, kterou se zaujetím prochází. www.jantrojan.cz Ruce naší Dory

Kapela vznikla v dubnu 2002 spojením většiny členů formace „Periferie 42“ s bývalým kytaristou pražské skupiny „Qwerty“. Texty jsou od básníka SdCh, který je zároveň frontmenem skupiny. Na podzim roku 2012 se v pozměněném složení skupina schází po pěti letech znovu. Z původních členů zůstává zpěvák a kytarista Míla Vojtíšek (SdCh), Karel Kučera a Marek Fišer. https://bandzone.cz/rucenasidory

potenciální hosté:

Jiří Sádlo Petr Meduna, CTS AVU, Jan Daňhel, dokumentarista

Zuzana Vlasatá, deník Referendum Ivan Rynda, vedoucí Katedry kulturní a sociální ekologie na Univerzitě Karlově Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Arnošt Novák Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií Jiří Zemánek, historik umění, eko aktivista Vladimír Turner: umělec Mgr. Dalibor Dostál, Obecně prospěšná společnost Česká krajina, Kutná Hora https://www.ceska-krajina.cz/o-nas/ Ondřej Navrátil, historik umění, Brno o.navratil@ped.muni.cz Jiří Malík, živá voda jirimaliko3@gmail.com http://stophf.cz/kdo-jsme Pavel Sterec FaVU Brno, pavel.sterec@gmail.com Hana Nováková - dokumentaristka Elegie za les hananovakova@seznam.cz

promitani.txt · Last modified: 2019/07/01 17:59 by milos-vojtechovsky