User Tools

Site Tools


program_camp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
program_camp [2018/01/18 13:45]
milos-vojtechovsky
program_camp [2018/01/23 11:12] (current)
milos-vojtechovsky
Line 27: Line 27:
  
 PROGRAM PROGRAM
-Panelová diskuze o problematice současného umění a města (zapojení veřejnosti,​ i/legalita intervencí ve veřejném prostoru, právo na město). +
-Miroslav Petříček,​ Michal Lehečka, Pavel Karous, Kateřina Frejlachová. Připravil a moderuje Vladimír Turner.+
  
 **AUDITORIUM:​ Pásmo krátkých dokumentárních filmů o Praze z archivu NFA.** **AUDITORIUM:​ Pásmo krátkých dokumentárních filmů o Praze z archivu NFA.**
Line 45: Line 44:
  
 připravila Sylva Poláková připravila Sylva Poláková
 +
 +Panelová diskuze o problematice současného umění a města (zapojení veřejnosti,​ i/legalita intervencí ve veřejném prostoru, právo na město).
 +Miroslav Petříček,​ Michal Lehečka, Pavel Karous, Kateřina Frejlachová. Připravil a moderuje Vladimír Turner.
  
 **PROJEKČNÍ STĚNA:** výběr prací z ateliéru studentů Centra audiovizuálních studií FAMU a hostů na téma člověk a město pro projekční systém a zvuková performance pro okolí Emauz. **PROJEKČNÍ STĚNA:** výběr prací z ateliéru studentů Centra audiovizuálních studií FAMU a hostů na téma člověk a město pro projekční systém a zvuková performance pro okolí Emauz.
Line 54: Line 56:
 Jakub Krejčí: Dominium 0.2_2018 ​ Jakub Krejčí: Dominium 0.2_2018 ​
  
-video vychází z materiálu ​virtuálního prostředí ​pokračujícího ​VR projektu ​Dominium. Vstup do barvitého několika úrovňového ​ 3D prostředí propojuje sny, fantazii, cesty do minulosti a myšlení aktérů. Autor se zajímá o využití herního enginu pro kinematografické a performativní využití, mapování, následnou transformaci a využití reálných i nereálných informací, lokací, postav, atp.+video vychází z materiálu, který vzniká pro pokračující ​VR projekt ​Dominium. Vstup do barvitého několika úrovňového ​ 3D prostředí propojuje sny, fantazii, cesty do minulosti a myšlení aktérů. Autor se zajímá o využití herního enginu pro kinematografické a performativní využití, mapování, následnou transformaci a využití reálných i nereálných informací, lokací, postav, atp.
  
 Nikola Klinger: Auta, 10min, zvuk Matěj Šenkyřík ​ Nikola Klinger: Auta, 10min, zvuk Matěj Šenkyřík ​
Line 65: Line 67:
 Petr Pololáník:​ In the Body of Success (videosmyčka) ​ Petr Pololáník:​ In the Body of Success (videosmyčka) ​
  
-Pohyblivá textura ​12 ti obrazových záznamů pohybu ve městě ve vertikálních pruzích pokrývají projekční plochu a utvářejí abstraktní pohyblivý obraz - záznam spektra paralelně probíhajících pohybů. Skrze obrazovou stylizaci a esencí všech pohybu ve městě se propojují do jednoho pohybujícího se těla.+Pohyblivá textura ​12ti obrazových záznamů pohybu ve městě ve vertikálních pruzích pokrývají projekční plochu a utvářejí abstraktní pohyblivý obraz - záznam spektra paralelně probíhajících pohybů. Skrze obrazovou stylizaci a esencí všech pohybu ve městě se propojují do jednoho pohybujícího se těla.
  
 Daniel Burda: Regulace, živá projekce ​ Daniel Burda: Regulace, živá projekce ​
Line 79: Line 81:
 Klára Trsková: Cézury v prostoru a čase (film, scan z 8mm, 03:​40) ​ Klára Trsková: Cézury v prostoru a čase (film, scan z 8mm, 03:​40) ​
  
-Některá místa jsou od jiných oddělená ​nějakým ​zlomem, cézurou, ​stejně jako lze najít diskontinuitu v čase, můžeme ji nalézt i v prostoru – na okrajích měst, v opuštěných továrnách,​ uprostřed šrotiště. Tato místa jsou místem iluze, a možná mohou odhalovat povahu míst každodenních,​ obyčejných.+Některá místa jsou od jiných oddělená zlomem, cézurou, stejně jako lze najít diskontinuitu v čase, můžeme ji nalézt i v prostoru – na okrajích měst, v opuštěných továrnách,​ uprostřed šrotiště. Tato místa jsou místem iluze, a možná mohou odhalovat povahu míst každodenních,​ obyčejných.
  
 Tomáš Roček: Tvář Toronta (instagram video) 3/​4min ​ Tomáš Roček: Tvář Toronta (instagram video) 3/​4min ​
program_camp.txt · Last modified: 2018/01/23 11:12 by milos-vojtechovsky