User Tools

Site Tools


program_camp

PROGRAM 26.1.

tzhorizonty.pdf

HORIZONTY - TRANSFORMACE MĚSTA

komponovaný večer o urbanismu, veřejném prostoru a současném umění.

18 - 21h 26. ledna 2018

CAMP - Centrum architektury a městského plánování

Vyšehradská 51, Praha 2 Areál Emauzského kláštera

http://praha.camp/

vstup volný

téma: Město 21. století definuje hlavně efektivita, rychlost, vizualita, koordinace, dohled, úzkost a možnost kontroly. Jakou roli zde hraje, nebo může hrát volné umění? Pro interdisciplinární uvažování o městě je koncept tzv. heterotopie výzvou: jiná, „divná“ místa a zóny mohou být skutečné, trvalé, imaginární, dočasné, znepokojující. Má volné umění ve veřejném prostoru povahu jinakosti, nebo jde zejména o problematiku designu a ornamentu?

PROGRAM

AUDITORIUM: Pásmo krátkých dokumentárních filmů o Praze z archivu NFA.

Praha, město sta věží, režie: Josef Hesoun, rok 1928, 14 min Záběry staré Prahy kombinované s teprve rostoucími budovami v obrazově nápaditých fotomontážích.

Žijeme v Praze, režie: Otakar Vávra, rok 1934, 13 min Městská symfonie prezentující Prahu v rytmu moderní doby a hudby Emila Františka Buriana.

Domy z panelů, režie: Jiří Menzel, rok 1959, 6 min Studentský film Jiřího Menzela o bourání starého a budování nového.

Zablácené město, režie: Václav Táborský, rok 1963, 8 min Každodenní život na novém sídlišti v pražských Malešicích pohledem dokumentaristy Václava Táborského.

připravila Sylva Poláková

Panelová diskuze o problematice současného umění a města (zapojení veřejnosti, i/legalita intervencí ve veřejném prostoru, právo na město). Miroslav Petříček, Michal Lehečka, Pavel Karous, Kateřina Frejlachová. Připravil a moderuje Vladimír Turner.

PROJEKČNÍ STĚNA: výběr prací z ateliéru studentů Centra audiovizuálních studií FAMU a hostů na téma člověk a město pro projekční systém a zvuková performance pro okolí Emauz.

Michal Kindernay:Transformace / Výpary / Melanosis, 2017

Námětem snímku je voda, její transformace a podoby: znečištěná voda, vytékající z elektráren je jednou z přísad, způsobujících chybu v systému a narušující uzavřený cyklus přírodních zákonitostí. Další neekologické prvky průmyslového řetězce poškozují ekosystémy a podmiňují i naši duchovní dezorientaci.

Jakub Krejčí: Dominium 0.2_2018

video vychází z materiálu, který vzniká pro pokračující VR projekt Dominium. Vstup do barvitého několika úrovňového 3D prostředí propojuje sny, fantazii, cesty do minulosti a myšlení aktérů. Autor se zajímá o využití herního enginu pro kinematografické a performativní využití, mapování, následnou transformaci a využití reálných i nereálných informací, lokací, postav, atp.

Nikola Klinger: Auta, 10min, zvuk Matěj Šenkyřík video-esej o kultu automobilismu a dopravy ve městě.

Martin Janoušek: Obrazy vnějšího světa video, 10 minut

Pohled na lidskou civilizaci okem entity, kterou člověk neustále inovuje a tvoří. Všední situace, zobrazené pomocí technologie rozšiřující lidské schopnosti a smysly. Viděné způsobem, který běžná lidská percepce neumožňuje.

Petr Pololáník: In the Body of Success (videosmyčka)

Pohyblivá textura 12ti obrazových záznamů pohybu ve městě ve vertikálních pruzích pokrývají projekční plochu a utvářejí abstraktní pohyblivý obraz - záznam spektra paralelně probíhajících pohybů. Skrze obrazovou stylizaci a esencí všech pohybu ve městě se propojují do jednoho pohybujícího se těla.

Daniel Burda: Regulace, živá projekce

Metropolitní plán jako enigmatická hra čísel a struktur. Pohled plánovače postupně skenuje celou mapu. Ve hře světla a vibrací se však skutečný smysl ztrácí.

AUDITORIUM

Luboš Rezler: Transparent City I..video esej, 2016

Dokumentární esej o současné městské krajině jako platformě fenomínu “internetu věcí”.

Klára Trsková: Cézury v prostoru a čase (film, scan z 8mm, 03:40)

Některá místa jsou od jiných oddělená zlomem, cézurou, stejně jako lze najít diskontinuitu v čase, můžeme ji nalézt i v prostoru – na okrajích měst, v opuštěných továrnách, uprostřed šrotiště. Tato místa jsou místem iluze, a možná mohou odhalovat povahu míst každodenních, obyčejných.

Tomáš Roček: Tvář Toronta (instagram video) 3/4min

zachyceni nočního Toronta v reálném čase. Chodec s telefonem se orientuje podle koláže světel a nápisů, které se stávají výpovědí o městě.

Jan Kalivoda: Plánovaný obchvat, video, 10 min., 2014

videodokument o zvukové intervenci pro místa kudy dnes už vede Pražský obchvat

PERFORMANCE A AKCE

Duong Viet: Flow illumination, pohybové představení (3-5 minut)

V tanci i v životě zažíváme neustálé proudění a plynutí času, pohybu, hmoty, lidí.

Jiří Rouš: Echo, zvuková procházka a performance

Performance ve veřejném prostoru odkrývá posluchačův akustický horizont a akustickou a sociální odezvu místa na různorodé vzruchy.

Matěj Šenkyřík: F-dur urbano

Improvizované klarinetové vystoupení několika interpretů umístěných na různých místech ve městě přes stream Locus Sonus.

Anna Radeva: It´s a Must. Performance spojený se vstupníma rituálama a site-specific instalace více než 40ti metrové účtenky pro zeď vstupní haly a studovny CAMP-u

Připravili: studenti a pedagogové Centra audiovizuálních studií FAMU (Miloš Vojtěchovský, Vladimír Turner) ve spolupráci s CAMPem, Národním filmovým archivem, Institutem intermédií.

Mediální partner:Radio Wave

Děkujeme také projektu Locus Sonus. živý audio přenos panelové diskuze a zvukových akcí můžete poslouchat na adrese:http://locusonus.org/soundmap/051/

program_camp.txt · Last modified: 2018/01/23 11:12 by milos-vojtechovsky